سروی نیاز سنجی ترمیم یک باب مکتب در ولایت بغلان صورت گرفت

sadam_morr
-

در جلسهیی که روز سه شنبه 11 دلو سال جاری در ریاست امور مهاجرین ولایت بغلان برگزار گردید در رابطه به ترمیم و نیازسنجی یک باب مکتب در آن ولایت بحث و تبادل نظر شد.

مکتب مذکور در قریه گجرآباد ولسوالی بغلان مرکزی به تعداد 500 خانواده شامل 3 هزار تن را تحت پوشش دارد. این مکتب بدون تعمیر بوده و 600 تن شاگرد ذکور و اناث در آن مصروف آموزش میباشد.

 در جلسه روز سه شنبه که با اشتراک  نمایندگان  دفتر UNHCR، رئیس شورا و اهالی آن قریه برگزار شد، نیازمندی های مکتب مذکور مورد بحث قرار گرفت.  

قرار است اداره UNHCR کار حفر پنج حلقه چاه عمیق برای پنج مسجد قریه، اعمار تعمیر مکتب دوازده صنفی، تجهیز و تهیه میز و چوکی، تهیه کتاب، قلم و کتابچه برای تمام شاگردان را تامین خواهد کرد.