لایجه وظایف کارمند ثبت بایومتریک

sadam_morr
یکشنبه ۱۴۰۰/۲/۱۹ - ۹:۳

دنشر تاریخ

د ختمیدو تاریخ

Location

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان_کابل_افغانستان

عنوان وظیفه                   : کارمند ثبت بایومتریک

وزارت /اداره                 : امورمهاجرین وعودت کنندگان

گزارش دهی                   : رییس امور مهاجرین ولایت

تعداد بست                :1

محل وظیفه               : پروان

هدف وظیفه: جمع آوری معلومات دقیق و موثق، اطمینان از صحت و سقم معلومات و ثبت معلومات بایومتریک

……………………………………………………………

مسئولیت های وظیفوی:

ترتیب پلان کاری سالانه در مطابقت به پلان پروژه.

جمع آوری معلومات دقیق و موثق مستفدین و ثبت آن در سیستم

ثبت معلومات و تثبیت هویت مراجعین و جلوگیری از ورود تذکره های تذویری در سیستم

رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون، فرمان 305 ریاست جمهوری

ترتیب و تنظیم معلومات حاصله ناشی از ثبت و بایومتریک مراجعین در سیستم

ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت های روزمره

تشخیص کمی و کاستی ها و ارایه مشوره های مثمر کاری به شعبات مربوط جهت برطرف ساختن آن؛

اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات، مطابق قوانین ، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود.

…………………………………………………....

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

حداقل لیسانس علوم اجتماعی، مدیریت عمومی، ژورنالیزم، ارتباطات، ادبیات، اقتصاد، حقوق و علوم سیاسی، کمپیوتر ساینس،انجنیری، فلسفه و جامعه شناسی، علوم طبی و سایر رشته های مرتبط به درجات تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود.

حداقل 2 سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه

تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی به زبان انگلیسی.

مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

متقاضیان محترم واجد شرایط از تاریخ نشر اعلان، می توانند لایحه وظایف بست متذکره را از سایت وزارت بدست آورده و اسناد سوابق خویشرا به ایمیل آدرس  Vacancies.morr@gmail.com  قبل از تاریخ28 ثور 1400 ارسال نمایند، بعد از تاریخ ختم اعلان فورمه ها پزیرفته نمی شود.

دانلود فورم درخواستی کارکنان خدمات ملکی