لایحه وظایف ایدیتور فلم و تخنیک

sadam_morr
پنجشنبه ۱۴۰۱/۴/۲ - ۱۲:۳۴

دنشر تاریخ

د ختمیدو تاریخ

عنوان وظیفه :                 ایدیتور فلم و تخنیک 

وزارت و یا اداره:           امور مهاجرین و عودت کنندگان

موقعیت:                        کابل

بخش:                           ریاست اطلاعات وارتباط عامه

بست:                            قراردادی مطابق لایحه NTA  (D4)

گزارشدهی به:              رئیس اطلاعات و ارتباط عامه

..................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه:             انعکاس فعالیتهای مشترک وزارت و اداره UNHCR  

..................................................................................................................................................................................................

مسؤلیت های وظیفوی:

  1. تهیه پلان ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت به پلان عمومی ریاست و تفاهمنامه مشترک وزارت با اداره UNHCR
  2. همکاری تخنیکی در برنامه تجلیل از روز جهانی پناهنده و تهیه ویدیوی آن
  3. تهیه ویدیو از جریان برنامه های آموزشی پلان عمل که در چهارچوب تفاهمنامه(PPA) برگزار می شود
  4. تهیه ویدیو از جریان برنامه ها و پروژه های انکشافی اداره UNHCR در ساحات دارای اولویت
  5. تهیه ویدیو و دیجتل پست از جریان توزیع کمک های بشری اداره UNHCR به خانواده های نیازمند 
  6. تهیه ویدیو آگاهی دهی برای برگشت کنندگان در رابطه به حقوق اساسی شان در داخل کشور و پخش آن در مراکز پذیرایی نقاط صفری مرز
  7. آرشیف مواد تهیه شده نشراتی بر اساس تاریخ و چگونگی فعالیت ها
  8. اجرای سایر وظایف سپرده از سوی رئیس مربوطه در مطابقت به قانون و مقررات

..................................................................................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم :

درجه تحصیل : حداقل  لسانس و به رشته کمپیوتر ساینس ارجحیت داده میشود.

تجارب لازم :  داشتن 2 سال سابقه کاری مرتبط بوظیفه

داشتن حسن سیرت و شهرت نیک

تسلط به زبان های رسمی ( پشتو و دری ) و آشنایی با زبان انگلیسی.

داشتن تجربه عملی در بخش ادیت و گرافیک دیزایننگ ، نظارت، راپور و مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

 

Documents

دانلود فورم درخواستی

مربوطه دندېنورې دندې

بیرته تګ