د وزارت لیدلوری

د وزارت نظر

        نظــــر:

 • دکډوالو په خپله خوښه او خوندي راستنېدنه او بشري حقونو ته لاس رسی.

         مامورت:

 • دکډوالواو پناغوښتونکو چارومديريت.
 •  دکډوالو اوداخلي بېخايه شوو دايمي  ځای  پر ځای کېدنه.
 •  دکډوالو او بېځايه شوو لپاره دحقوقو، ټولنزو او بنيادي خدمتونو وړاندې کول.
 • دملي اونړيوالو مرستو راجلبول.

اساسي ارزښتونه

 • موږ ټول فعاليتونه د دين او کلتور د نورمونو او ارزښتونو سره سم په  صداقت، لاس رسي، روڼتيا( شفافيت)  او حساب ورکونې سره کوو.
 •  موږ د هېواد دننه او بهر دبېځايه شوو، راستنېدونکو او کډوالو دګټوڅخه ملاتړ کوو.
 •  موږ په ګمارنه او دخدمتونو په وړاندې کولوکې لوړ مسلکي معيارونه په پام کې نيسو.
 • موږ دهېواد په وده او پرمختياکې د کډوالو او راستنېدونکو پر رغنده رول باور لرو.
 • موږ متوازنه او دوامداره پرمختګ او دکډوالو او ټولنواړتياوو او نظرياتو ته په پام سره د ځای پرځای کېدنې ګډې کړنلارې ته ژمن يو.
 • موږ دښځو او نورو زيانمنو شوو ډلو فعاله رول او ګډون ته د اهميت په توګه ګورو.
 •  موږ د اړوندو شريکانو په همکارۍ او  همغږۍ ټينګ باور لرو.
 •  موږ دانتقاد مننونکې کلتور د ودې  په هڅه کې يو.