دعوت نامه مطبوعاتی

sadam_morr

کابل– افغانستان: قرار است امروز ‌شنبه ۲۹ جوزای سال روان، کنفرانس خبری وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت، برگزار گردد. بناً از مسوولین محترم آنعده رسانه‌هایی که نشرات مستقیم (زنده) دارند، تقاضا می شود تا همکاران خودرا جهت پوشش خبری این کنفرانس، بفرستند.

سخنران: اسلام الدین جرأت، رئیس اطلاعات و سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان

موضوع: اقدامات حکومت برای بهبود وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان

زمان : شنبه، ۲۹ جوزا سال ۱۴۰۰

ساعت ۱۱:۳۰ پیش از چاشت

لطفاً ساعت ۱۱:۰۰ تشریف بیاورید

مکان : مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت، قصر مرمرین

یادداشت: از سایر رسانه ها تقاضا می گردد که پرسش های شان در مورد موضوع کنفرانس را حد اقل یک ساعت پیش از برگزاری کنفرانس در واتسپ گروپ (GMIC Daily Press Confer)، با مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت شریک سازند.