اطلاعیه وزارت امور مهاجرین به متقاضیان

anwari_morr
دوشنبه ۱۳۹۹/۸/۵ - ۱۱:۵۷

دنشر تاریخ

د ختمیدو تاریخ

قابل توجه تمامی متقاضیان که فورم درخواستی ارسال نموده اند:

 

به نسبت مشکلات تخنیکی در ایمیل آدرس (recruitment@morr.gov.af ) از متقاضیان محترم خواهشمندیم تا لطف نموده فورم های درخواستی شان را  دوباره به ایمیل آدرس (massihroeen@gmail.com )  طور موقت الی حل مشکل فوق ، قبل از ختم رسمیات مورخ 8/8/1399 ارسال نمایند.

 

آمریت استخدام

ریاست منابع بشری

 


--