گالری رسانه

د کډوالو او رستېدونکو چارو وزارت سرپرست وزیر د ملګرو ملتونو د کډوالو اداری له رييسې سره وليدل

سرپرست وزارت امور مهاجرین با رئیس اداره پناهندگان سازمان ملل متحد دیدار کرد

معرفی سرپرست وزارت امور مهاجرین وعودت کننده گان

مولوی خلیل الرحمن حقانی، سرپرست وزارت امور مهاجرین وعودت کننده گان

معین پالیسی وزارت امور مهاجرین وضعیت بیجاشدگان در پارک شهر نو و خیرخانه کابل را از نزدیک بررسی کرد

جلسه فوق العاده از بهر رسیدگی به بیجاشده های داخلی در کابل دایر شد

وزیر امور مهاجرین با دبیر کل شورای پناهندگان ناروی روی رسیدگی به بیجاشدگان داخلی گفتگو کرد

وزیر امور مهاجرین در دیدار با شارژدافیر سفارت آلمان به سرعت عمل در خدمت رسانی به بیجاشدگان تاکید کرد

معین پالیسی و تطبیق برنامه ها به هماهنگی بیشتر ادارات مددرسان تاکید کرد

معین پالیسی و تطبیق برنامه ها با شمار بیجاشدگان داخلی در ولایت بلخ دیدار کرد

معین مالی و اداری وزارت امور مهاجرین با رییس سازمان بین المللی مهاجرت دیدارکرد

وزیر امور مهاجرین؛ ما آمادگی داریم که در ساحات نا امن نیز به بیجاشده‌ها خدمت رسانی‌بکنیم

وزیر امور مهاجرین با سفیر جدید ترکیه در کابل دیدار کرد

طی هفته گذشته به بیش از 15 هزار خانواده کمک رسانی شد

وزیر امور مهاجرین با نماینده خاص دولت آلمان برای افغانستان و پاکستان دیدار کرد

وزیر امور مهاجرین: بخش اعظم بودجه پروژه‌ها باید برای رسیدگی به نیازمندان مصرف شود، نه مصارف اداری

Pagination