په خپله خوښه راستنېدوته د هڅونې رياست

 

 

گزارش و دست آوردهای  ریاست تشویق عودت داوطلبانه بعد از فتح امارت اسلامی افغانستان الی اکنون

معـرفی ریـاسـت :

ریاست تشویق عودت داوطلبانه در چارچوپ تشکیلاتی دارای دو آمریت واتشه های امور مهاجرین در کشور های میزبان  می­باشد.

آمــریت تنظیم مهـاجـرتهـا

آمــریت اشتغـالـزایی

و هم‌چنان در کشورهای ایران، پاکستان، ترکیه، یونان واندونیزیا دارای اتشه‌های امور مهاجرین می‌باشد.

اتشه‌های وزارت امور مهاجرین در شهر های پشاور، اسلام آباد و کویته (پاکستان)، شهر های تهران، زاهدان و مشهد (ایران)، شهر انقره (ترکیه) ، شهر آتن (یونان) و شهر جاکارتا (اندونیزیا) در زمینه مسایل مربوط به حمایت از پناهجویان، پناهندگان و مهاجرین افغان فعالیت می­نمایند.

دیدگاه: ریاست

مهاجرت آزادانه و منظم، عودت داوطلبانه و مصئون با دسترسی کامل به حقوق انسانی شان.

ماموریت

با مدیریت تخصصی مهاجرت و هماهنگی فعال با شرکا و همکاران ملی و بین المللی، خدمت رسانی موثر در زمینه اشتغالزایی پایدار جهت توسعه کشور مساعد و مهاجرت را از چالش به فرصت تبدیل نماییم

به اساس تلاش های خستگی ناپذیر و شبانه روزی رهبری ریاست تشویق عودت داوطلبانه یکی از ریاست های کلیدی وزارت بوده فعالیت های زیل را انجام داده که از آن تذکرمیگردد.

 

 • دستاوردهای ریاست تشویق عودت داوطلبانه بعد از پیروزی امارت اسلامی افغانستان

بخش آمار و رسیدگی به وضعیت عودت کنندگان:

 • عودت داوطلبانه مهاجرین یکی از اولویت‌های کاری امارت اسلامی افغانستان می­باشد و تلاش دارد تا مهاجرین از کشورهای مختلف به کشور برگشت نمایند.
 • از پیروزی امارت اسلامی افغانستان تا کنون به تعداد (999,015) تن عودت کننده به کشور برگشت نموده است، که از آن‌جمله به تعداد (947,779) تن از کشور ایران، به تعداد (36,236) تن از کشور پاکستان و به تعداد (15000) تن از سایر کشورها به کشور عودت نموده است.
 • از فتح امارت اسلامی افغانستان به تعداد (116,868) تن، حین برگشت در مرزهای کشور برای عودت کنندگان داوطلب و اجباری توسط موسسات ملی و بین المللی با هماهنگی این ریاست برای مستحقین کمک رسانی صورت گرفته است.

اقداماتی انجام شده برای مهاجرین در کشورهای میزبان:

 • برگزاری نشست های دو جانبه و سه جانبه غرض فراهم آوری تدابیر تسهیلات ( تهیه پرزنتیشن ،اجندا وبیانیه مقام وزارت ) در امور پناهجویان، پناهندگان و مهاجرین افغان با کشورهای پاکستان، ایران، ترکیه و کمشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان (UNHCR) صورت گرفته است.
 • در بخش مهاجرین افغان در کشور ایران:
 • تبادل نظر رهبری وزارت امور مهاجرین با هیئت عالی رتبه دولتی کشور ایران مشمول سفیر، نماینده خاص رئیس جمهور و رئیس اداره مهاجرت در کابل.
 •  سفر هئیت مقام وزارت به کشور ایران صورت گرفت مرتبط به مهاجرین افغان توافقات ذیل صورت گرفته است:
  • تمدید کارتهای آمایش، پاسپورت خانوار تا آخر سال 2022 تمدید گردید.
  • ایجاد تسهیلات لازم صحی برای مهاجرین افغان.
  • شامل نمودن اطفال خانواده های بدون مدرک در مکاتب ایران.
  • توافقات در بخش رسیدگی به وضعیت محبوسین افغان در آن کشور.
  • سهولت برای مهاجرین دارای مدرک از قبیل ایجاد حساب بانکی، اخذ جواز رانندگی و کاهش قیمت کرایه خانه و جلوگیری از اذیت و آزار مهاجرین در آن کشور.
  • درکشور ایران مجموعاً به تعداد (1,470,000) تن مهاجر افغان طور قانونی حضور دارند که از جمله تعداد (950) هزار تن دارندگان کارت آمایش و تعداد (450) هزار تن هم دارندگان پاسپورت خانوار و تعداد (30) هزار تن دارندگان پاسپورت اقامت طویل مدت و تعداد (40) هزار دارای پاسپورت و اقامت  (تغییر وضعیت محصل، طلبه و ....) در شهر ها و محلات مختلف زیست دارند.
  • توزیع تذکره الکترونیکی که در دوره حکومت قبل آغاز گردیده بود بعد از پیروزی ا.ا.ا این فعالیت با ارقام ذیل تکمیل گردیده است.
  • به تعداد 1,369,000 تن (یک میلیون و سیصد و شصت و نه هزار) ثبت نام کرده اند.
  • به تعداد 105,000 تن (یکصدو پنج هزار) بایومتریک شده اند.
  • به تعداد90,000  تن (نود هزار) تذکره دریافت کرده اند.

توافقات که در بخش مهاجرین افغان مقیم کشور پاکستان صورت گرفته است:

 • بصورت عموم  در کشور پاکستان، جمعیت مهاجرین افغان درسه دسته مشخص شده است :
 • دارندگان کارت POR؛(Proof of Registration) تعداد شان در حدود (1.386.435) نفر میرسد.
 •  دارندگان کارت ACC؛(Afghan Citizen Card) که تعداد شان حدودأ به (800 )هزارنفر می رسد. 
 • مهاجرین فاقدین مدرک در حدود (500) هزار نفر میرسد.
 • درمجموع تقریبا سه میلیون تن مهاجرین دارای مدرک وبدون مدرک درکشورپاکستان زندگی مینمایند.
  • تمدید کارتهای POR و ACC تا آخر سال 2022.
  • ایجاد سهولت در بخش تعلیم و تربیه.
  • ایجاد سهولت در بخش کمکهای موسسات بین المللی در کمپها و شهرها برای مهاجرین افغان.
  • مشخص نمودن بخش های حقوقی دارندگان کارتهای ACC.
  • جلوگیری از آزار و اذیت مهاجرین فاقد مدرک در آن کشور.
 • توافقات در بخش مهاجرین در کشور ترکیه:
 • آغاز مذاکرات دوباره و ایجاد تیم تخنیکی برای  ترتیب مسوده  تفاهمنامه برای مدیریت امور مهاجرت، پروسه بازگشت، دریافت راه حل و ایجاد میکانیزم های همکاری برای جلوگیری از مهاجرت های غیر منظم با سفیر ترکیه مقیم افغاستان ملاقات صورت گرفت و روی اهمیت این تفاهمنامه صحبت گردید. که در نتیجه زمینه سازی بین نهاد های مربوطه غرض نهائی سازی  تفاهمنامه توافق صورت گرفت .
  • توافق بر اولویت قراردادن مهاجران کارگر غیر قانونی در تفاهمنامه اعزام کارگر به هدف قانونمند ساختن آنها.
  • شریک نمودن مشکلات مهاجرین با ادارات ذیربط جهت حل آنها و در اولویت قرارگرفتن آن در فعالیت های بخش کنسلی سفارت افغانستان مقیم ترکیه.
  • از اینکه تعداد بیشتری از مهاجران افغان از مسیر مرزهای جمهوری اسلامی ایران بنابر مشکلات اقتصادی وارد جمهوری ترکیه گردیده اند و در حال رفتن می باشند، بناء برای قانونمند شدن و جلوگیری از اخراج اجباری آنها، بهتر است تا در تفاهمنامه اعزام کارگر با جمهوری ترکیه اولویت برای تنظیم مهاجران کارگر موجود در ترکیه اولویت داده شود. طوری که در مسوده آن پیشبینی شده است.
 • دربخش رسیدگی و  شناسائی قربیانیان  قاچاق مهاجرین افغان و همکاری جهت انتقال جنازه با زخیمیان رویدادهای گوناگون در کشور ایران:
 • بتعداد (699) تن افغانهای مهاجر غیرقانونی در کشورهای میزبان از اثر حادثات گوناگون کشته شده اند و به اثر سعی وتلاش این ریاست با هماهنگی  ریاست های مرزی امورمهاجرین برای فراهم سازی تدابیر لازم وپرداخت مصارف مالی انتقال جنازه های آنها در داخل کشور ازطریق موسسات ملی وبین المللی صورت گرفته و به اقارب شان تسلیم داده شده است.
 •  شناسائی تعداد (1600) تن از افغان های فاقد مدرک که در معرض خطر قاچاق شدن قرار داشتند از طریق این ریاست بمنظور حمایت از آنها شرایط بازگشت مصئون و با عزت برایشان فراهم گردیده است.
 • شناسائی 22 تن  ازاطفال مهاجرین افغان که در یتیم خانه پشاور بودند به اثر سعی وتلاش این ریاست درکشور انتقال وبه اقارب شان تسلیم داده شدند
 • سعی و تلاش این ریاست جهت هماهنگی با انجوها وموسسات بین المللی درمورد پرداخت مصارفات مالی شفاخانه های کشور ایران  برای رسیدگی تعداد ( 1387) تن از اتباع افغان که در حادثات گوناگون در کشور میزبان زخمی گردیدند اجراات صورت گرفته است .
 • آمار زندانیان افغان مقیم کشورهای میزبان:
 • کشور ایران :
 • طبق گزارشات بدست آمده در کشور ایران حدود(5670) تن به تحت جرایم مختلف زندانی میباشد.

 

 • کشورپاکستان :
 •  براثر سعی و تلاش این ریاست تعداد (423)تن از اتباع افغان فاقد مدرک که در موقعیت های مختلف کشور پاکستان توسط پولیس آنکشور دستگیر شده بود رها و با خانواده هایشان یکجا گردیداند.
 • براساس معلومات وگزارشات بدست آمده تعداد (1200) تن زندانیان افغانهای مهاجر درکشور ترکیه تعداد ( 25) تن اتباع افغان در کشورهای عربستان سعودی، دبی  شناسائی شده است .
 • در بخش اعزام تعداد مهاجرین افغان مقیم کشورهای میزبان جهت ادای مناسک فریضه حج بیت الله شریف به کشور عربستان سعودی.
 • بتعداد 155 تن از مهاجرین ایران وپاکستان را بخاطر جهت ادای مناسک فریضه حج بیت الله شریف اعزام گردیده است وهمچنان باید یادآورشد که پروسه شفاف حجاج در 20 سال گذشته بینظیر بوده وهمکاران ریاست شب روز تلاش نموده تا مدیریت بهتر صورت گرفت .
 • شناسائی دربخش (تعلیم وتحصیل ، آموزش حرفوی )  مهاجرین وپناهندگان افغان درکشورهای میزبان:
 • درکشــورپاکســتان بتعــدا (250242) تن ازمتعـلمیــن  ، بتـعــداد ( 73412) تــن  طلبــه هــای دینی ، بتعداد (13300) تن  ازمحصلین ،  بتعداد (5041) تن معلمین ، بتعداد (641) تن ماستر ، بتعداد ( 380 ) تن دوکتورا ، بتعداد ( 802) باب مدرسه دینی وبتعدا (201) باب مکتب افغانی  شناسائی گردیده است.
 •   درکشورایران بتعداد (450839) تن متعلمین ، بتعداد (336) تن معلمین ، بتعداد ( 44) باب مکاتب افغانی بتعداد (17000) تن طلبه های دینی  ، بتعداد (26000) تن محصلین که شامل لیسانس ، ماستری ودوکتورا میباشد  وبتعداد (4250) تن طلبه های دینی شناسائی گردیده است .
 • آموزش های حرفوی:
 •  تعداد (235) نفر خیاط،
 • تعداد (522) نفر در بخش ترمیمات موتر؛
 • تعداد (19) نفر در بخش گلدوزی؛
 • تعداد ( 265) نفر دربخش سخت افزار کمپیوتر
 • تعداد (558) نفر دربخش مرغداری
 • تعداد ( 157) نفر دربخش برق
 • تعداد ( 210) نفر دربخش نجاری
 • تعداد ( 345) نفر دربخش ولدینگ کاری
 • تعداد 520) نفر درخبش قالین بافی
 • تعدا ( 833) نفر سایر رشته ها که مجموعاً تعداد 3645 در صنف های حرفوی درکشور پاکستان آموزش دیده وهمچنان کار دردسترس شان قرار گرفته است.
 • بتعداد (3138) تن متعلم درمکاتب فنی وحرفوی درکشور ایران مشغول تحصیل هستند.
 • در بخش شناسائی معلولین ومعیوبین مهاجرین افغان مقیم کشورهای خارجی جهت حمایت ازآنان
 • در طی یک  سالی مالی بتعداد (666) تن ازمعلولین افغان درکشورهای میزبان شناسائی وبرای شان حمایت های مالی ، صحی ودرمانی صورت گرفته است 
 • مساعد نمودن تدویرسه (3)جلسه در دفتر کاری ریاست باموسسه محترم الخدمت فودیشن کشورپاکستان روی رسیدگی به مشکلات موجوده عودت کننده گان وبیجاشده گان داخلی وهمچنان مهاجرین افغان مقیم درکشورپاکستان .
 • دربخش پناهجویان وپناهندگان خارجی مقیم افغانستان:
 • شناسائی تعداد (489) تن پناهجویان وپناهندگان خارجی مقیم افغانستان که تمامی مصارفات شان ازقبیل کرایه وفیس مکاتب اطفال شان ازطرف دفترمحترم UNHCR باهماهنگی این ریاست پرداخت مینماید .
 • تدویر5 جلسه روی نظرخواهی قانون پناهندگی درداخل وزارت با ادارات ذیدخل ، جهت نهایی سازی قانون پناهندگی به وزارت محترم عدلیه ارسال گردیده است.
  • دربخش کمک های موسسات ملی وبین المللی
 • دربخش موسسه الخدمت:
 • بر اساس هدایت جناب عالیقدر الحاج خلیل الرحمن حقانی وزیر امورامورمهاجرین وعودت کنندگان سفرمحترم رئیس تشویق دواطلبانه درمرزتورخم ولایت ننگرهار جهت انتقال نماینده گان موسسه متذکره وبعد سفربه ولایت پکتیکاغرض تسلیم وانتقال تعداد (7) لاری مواد امداد وتوزیع آن درولایت پکتیکابه عودت کننده گان ، بیجاه شده گان ونیازمندان به همکاری وهماهنگی والی ولایت وریاست امورمهاجرین وعودت کننده گان .
 • 2- تدویرچهارجلسه بامعاون اتاق های تجارت کشورچین ونماینده کمپنی سیکا بمنظورجلب ومساعدت کمک های عاجل بشری به عودت کننده گان وبیجاه شده گان وافراد بی بضاعت نیازمند .
 • دربخش کمک های کشورچین:
 • بعدازتدویرجلسه بامعاون اتاق های تجارت ونماینده موسسه سیکا مساعدت وانتقال تعداد (1000) بوری برنج والبسه زمستانی برای تعداد ( 20000) فامیل مستحق ونیازمند صورت گرفته است  درضمن اعمار دارالیتام که گنجایش (20000) تن را داشته وهمچنان اعمار مرکزتجارتی( دوکاکین ) وهوتل درشهرکابل وعده همکاری داده اند .
 • دربخش کمک های دفترتیکای کشورترکیه:
 • بعداز صحبت بانماینده محترم دفترتیکای کشور دوست ترکیه مساعدت مواد غذای ازقبیل آرد ، برنج ، روغن ، چای ، لوبیا وغیره برای عودت کننده گان وبیجاه شده گان ومردم نیازمند ولایات بامیان وپنجشیر که درهرولایت برای تعداد (500) فامیل توزیع گردیده است.
 • 4- تدویردوجلسه بانماینده موسسه  CMDO  غرض حل مشکلات صحی عودت کننده گان وبیجاه شده گان وهمچنان مساعدت کمک های بشری بانیازمندان .
 • در بخش کمک های  موسسه CMDO :
 • نماینده موسسه مذکور درنظردارد یک باب کلنیک صحی برای تداوی عودت کننده گان وبیجاه شده گان درافغانستان ایجاد وهمچنان مواد محروقاتی برای مستحقین ونیازمندان درافغانستان مساعدت نماید که کارآن هنوزتکمیل نه گردیده وطی مراحل آن ازمجرای قانونی جریان دارد.
 • 5- اشتراک در نشست یکروزه باهیئت اعزامی کشورایران که درهوتل انترکانتینتال شهرکابل دایرگردیده بود وبحث روی حل مشکلات مهاجرین افغان مقیم کشورایران تدویر گردیده بود .
 • 6- نظارت ازانتقال (11) کانتینر مواد مساعدت شده کشورچین به کابل وهمچنان نظارت ازتخلیه وجابجای آن دردیپوهای سیلوی مرکز وتسلیم دهی آن به معتمد وزارت .
 • دربخش سفر های رئیس تشویق عودت داوطلبانه :
 • شناسائی چالش ها ، مشکلات مهاجرین  بررسی مالی اتشه ها ونظارت از کمک های موسسات ملی وبین المللی در کشور پاکستان دیدار بانمایندگان مهاجرین .
 •  سفر به ولایت بغلان کندز تخار وبدخشان
 •  شناسائی چالش ها ، مشکلات ولایت های متذکره  بررسی ونظارت از کمک های موسسات ملی وبین المللی .
 • سفر به ولایت پکتیکا بمنظور رسیدگی  عاجل بشری به زله زله زدگان .
 •  تقدیر از طرف مقام وزارت بخاطر شفافیت از بررسی ونظارت از بخش های مربوطه.

 

بخش اشتغالزایی

 

 • دربخش آموزش های فن وحرفه وایجاد کار برای عودت کنندگان:
 • به اساس تلاش های مکرر وپیگیری های دوامدار  این ریاست با واحدهای دومی وزارت غرض تشویق مهاجرین به برگشت دوباره به کشور وهمچنان جهت خود کفایی و فقر زدایی فامیل های عودت کنندگان دربخش های کاریابی واشتغالزایی و ایجاد کورس های آموزشی مطابق به پلان کارمنظور وتائید شده مقام محترم وزارت وظیفه خویش دانسته وهمواره تلاش ورزیده است که جهت جلوگیری از بیکاری، عدم اعتیاد جوانان عودت کننده به مواد مخدرو همچنان جلوگیری ازمهاجرت های مکرر زمینه خود کفایی را بمنظور امرار معیشت فامیل های بی بضاعت ونیازمند عودت کنندگان ازطریق ایجاد کار وشغل وتوزیع مساعدت های بشری به مستحقین بعداز سروی وشناسایی در همآهنگی وهمکاری ریاست ها و آمریت های امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایات مساعد سازد. که مجموع فعالیت ها و دست آوردهای آن در جداول زیر نشان داده شده است.
 • هچنان غرض تشویق بیشتر مهاجرین در همآهنگی واحدهای دومی وزارت زمینه فراگیری آموزش های فنی، حرفوی وتخنیکی در شهرکها ومحلات زیست عودت کنندگان مساعد گردیده که در این عرصه دست آ ورد های موثری را نیز دارد.
 • لازم به تذکر است که بمنظور احصائیه، ثبت و راجستر نیازمندان آموزش کورس های فن وحرفه و کار وجمع آوری ارقام مستفید شدگان کمک های بشری و همچنان اخراج شدگان کشورهای ترکیه، ایران وپاکستان غرض معرفی آنها به ادرات ذیربط دیتابیس منظم ترتیب گردیده که حین مراجعه اخراج شدگان، ومواصلت گزارشات واحدهای دومی ارقام آن ثبت دیتابیس گردیده وبعد از تفکیک در مورد اقدام میگردد.
 • برنامه  وفعالیت درحال اجرا :

 

 • بازدید از کورس های آموزشی فن وحرفه  در مرکز و ولایات که جوانان ونو جوانان  عودت کننده تحت آموزش ها قرار دارند ورسیدگی به مشکلات آن ها.
456

 

 

 

جدول ارقام عودت کنندگان دربخش ایجاد آموزش های فن وحرفه وایجاد کار وشغل

 

 

فعالیت های عمده

تعداد

عودت کنندگان

ولایات

عودت کنندگان که ایجادکارو شغل گریده اند.

۶۲۹۷

کابل پکتیا، زابل، هلمند، سرپل،سمنگان کاپیسا، لغمان، پروان، خوست، کندز، کندهار، بلخ، لوگر وننگرهار.

عودت کنندگان که بمنظور ایجادکارمعرفی شده است.

۱۲۰۰

میدان وردگ وبادغیس

عودت کنندگان که از کورس های آموزشی فارغ گریده اند.

۳۱۲۰

بلخ، کندز، کنرها، کاپیسا، غزنی، سمنگان، جوزجان،لغمان،نیمروز، کندهار، ننگرهار وتخار

عودت کنندگان که تحت آموزش قرار دارند.

۱۶۶۹

میدان وردگ، لوگر، غور، سرپل، بادغیس، خوست، ننگرهار وکابل

عودت کنندگان که جهت آموزش های فن وحرفه معرفی شده اند.

۱۳۸۳۷

لوگر، بادغیس، غور، بلخ، کنرها، کاپیسا، ننگرهار، کندز، تخار، سرپل، پکتیا وپروان

مجموع ارقام

۲۶۱۲۳