لایحه وظایف متخصص هماهنگی پالیسی ملی بیجاشدگان داخلی

sadam_morr
یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۶ - ۱۵:۸

دنشر تاریخ

د ختمیدو تاریخ

عنوان وظیفه                     : متخصص هماهنگی پالیسی ملی بیجاشدگان داخلی

وزارت /اداره                    : امورمهاجرین وعودت کنندگان

گزارش دهی                     : رییس رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی                                                                             

…………………………………………………………………………………………………....

هدف وظیفه: بازنگری پالیسی ملی بیجا شدگان،برنامه ریزی برای غنامندی بیجا شده گان و هماهنگی با نهاد های مرتبط ملی و بین المللی.

..........................................................................................

مسئولیت های وظیفوی:

طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه ریاست در مطابقت با پلان عمومی جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک اداره؛

مطالعه و تطبیق پالیسی ملی بیجاشدگان و پیشنهادات لازم برای موثریت هر چه بیشتر در عرصه تطبیق و بازنگری.

هماهنگی با نهاد های ملی و بین المللی .جهت کار عملی بالای مسوده پالیسی بازنگری شده.

مدیریت و هماهنگی جلسات به منظور بازنگری پالیسی و تطبیق برنامه های وزارت.

هماهنگی با دفاترUN و انجو ها به منظور تطبیق پالیسی ملی بیجاشدگان.

ترتیب گزارشات ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت برای آمرین ذیصلاح اداره بمنظور مطلع ساختن از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوطه؛

اجرای سایر وظایفی که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف اداره مربوط سپرده میشود.

 

.…………………………………………………………………

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

حد اقل سند تحصیلی لیسانس  در رشته های اقتصاد، اداره عامه، اداره و تجارت،حقوق، علوم اجتماعی، ژورنالیزم، ارتباطات، پالیسی عامه به درجه تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود.

تجربه : چهار سال تجربه مرتبط به وظیفه

تسلط به زبان های رسمی( پشتو یا دری) و زبان انگلیسی.

مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

 

مربوطه دندېنورې دندې

بیرته تګ