لایحه وظایف متخصص تکنالوژی معلوماتی

anwari_morr
شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۶ - ۸:۴۷

دنشر تاریخ

د ختمیدو تاریخ

عنوان وظیفه                     : متخصص تکنالوژی معلوماتی

وزارت /اداره                    : امورمهاجرین وعودت کنندگان

گزارش دهی                     : رییس برنامه حمایت تخنیکی برای ایجاد کنسرسیوم

محل وظیفه               :کابل

………………………………………………………………………………………………………....

هدف وظیفه: ایجاد و فعال نمودن دیتابیس برای شفافیت و وضاحت در امور همچنان بخش های مرتبط با تکنالوژی را مدرن ساخته و آموزش به موظفین میدهد.

مسئولیت های وظیفوی:

تهیه و ترتیب پلان کاری در مطابقت با پلان ریاست جهت حصول اهداف اداره.

نصب سیستم عصری LAN برای تمامی دفاتر وزارت

حفظ و بروز رسانی دیتابیس ها و ارایه کمک های تخنیکی

نگهداری منظم تمام سخت افزار ها و حل مشکلات تکنالوژی

نصب و حل مشکلات، Access point, switches, router, ،cisco.

ایجاد و تطبیق سیستم دیتابیس برای تسریع فعالیت های برنامه کنسرسیوم.

نصب و استفاده MS Office و نرم افزار های مورد نیاز برای کمپیوتر ها

نصب و عیار سازی با Domain ، DHCP، VOIP

نصب  تجهیزات شبکه های کمپیوتری، سیستم تکنالوژی معلوماتی در دفاتر مرکزی.

تهیه معلومات و کنترول و حصول اطمینان از کارکرد شبکه.

چک سیستم معلوماتی ثبت و راجستریشن متقاضیان زمین.

کنترول و نظارت از سرعت انترنت ازطریق سرور ، ایجاد و تطبیق سیتسم های عصری برای حفظ معلومات و اسناد.

انجام کمک های مفید در قسمت نصب و تنظیم شبکه ها

ایجاد قوانین در بخش تکنالوژی معلوماتی و تدویر ورکشاپ ها برای ارتقای ظرفیت مامورین

با استفاده از برنامه های نظارتی ، نظارت از تمامی سیستم های کمپیوتری و تهیه و تنظیم راپور چگونگی استعمال آن.

تطبیق موارد فوق با در نظرداشت معیار های تکنالوژی معلوماتی

اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف ریاست مربوطه به وی سپرده میشود.

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

داشتن حداقل سند لیسانس در رشته های کمپیوتر ساینس و سایر رشته های مرتبط به درجه های تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود.

حداقل پنج سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه

تسلط به یکی از زبان های رسمی ( دری و پشتو) کشور و آشنایی به زبان انگلیسی

آشنایی با برنامه های کامپیوتری مرتبط و استفاده از انترنیت

متفاصیان واجد شرایط میتوانند فورمه در خواستی کارکنان خدماتل ملکی را دانلود و ضمیمه اسناد، تجربه کاری و اسناد های تحصیلی خویش را الی(10یوم تقویمی) که اعباتر از 6 الی 15 جدی 1399میشود، به ایمیل آدرسvacancies.morr@gmail.com ارسال نمایند.

Documents

فورم در خواستی کارکنان خدمات ملکی

مربوطه دندېنورې دندې

بیرته تګ