لایحه وظایف متخصص استراتیژی و پالیسی

sadam_morr
شنبه ۱۴۰۱/۴/۴ - ۱۱:۲۰

دنشر تاریخ

د ختمیدو تاریخ

عنوان وظیفه                     : متخصص استراتیژی و پالیسی

وزارت /اداره                    : امورمهاجرین وعودت کنندگان

گزارش دهی                     : رئیس پالیسی و پلان

محل وظیفه                       :کابل

معاش                             : مطابق لایحه NTA (C3)

………………………………………………………………………………………………………....

هدف وظیفه: بازنگری پالیسی‌ها و برنامه‌ های ملی و بین‌المللی عرصه مهاجرت و مطابقت آن با برنامه‌های کاری وزارت، و ایجاد همآهنگی با تیم‌های کاری وزارت بمنظور تهیه پلان‌های کاری و گزارشات و تطبیق مؤثر پروژه‌های انکشافی وزارت.  

…………………………………………………………………………………………………………

مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه وترتیب پلان ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت به پلان عمومی مربوطه جهت نیل به اهداف تعین شده.
 2. بررسی و بازنگری برنامه‌ها، پالیسی‌ها و پلان استراتژیک پنج ساله (1400-1404) وزارت؛
 3. تحلیل فنی برنامه‌های کلان امارت اسلامی افغانستان در راستای مدیریت مهاجرت در افغانستان و مطابقت آن‌ها با برنامه‌ها و پروگرام‌های کاری وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان؛
 4. تحلیل و تجزیه شاخص‌ها، تارگیت‌ها و اهداف برنامه‌ های کلان سازمان ‌های معتبر ملی و بین ‌المللی و همآهنگ ‌سازی آن‌ با پالیسی‌های کاری وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان؛
 5. مطالعه و تحلیل تعهدات تمام کشورهای جهان در عرصه مدیریت مهاجرت در افغانستان و مطابقت آن‌ ها با اهداف استراتژیک و وظایف وزارت، بمنظور عملی‌سازی و تطبیق تعهدات بین‌المللی؛
 6. طرح جامع ساده ‌سازی پروسه‌ های پلان‌گذاری و سیستم‌های گزارش‌دهی در وزارت؛
 7. ارائه مشوره‌های تخنیکی بمنظور طرح، دیزاین و تطبیق پروژه‌ های انکشافی وزارت؛
 8. طرح و ترتیب پروپوزل پروژه‌های انکشافی جهت ارسال به دونرها و تآمین همآهنگی با نهادهای مدد رسان ملی و بین‌المللی جهت دریافت کمک های بشری؛
 9. نقش فعال در جلسات کمیته ‌های تخنیکی وزارت و کمیته‌ های بین‌الوزارتی در حصه پالیسی‌ سازی و پلان‌گذاری؛
 10. اجرای سایر وظایف که از طرف رییس بخش مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت/ اداره مربوطه سپرده میشود.

……………………………………………………………………………………………………....

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

 • حد اقل سند تحصیلی لیسانس  در رشته های اقتصاد، اداره عامه، حقوق، علوم سیاسی، پالیسی عامه به درجه تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود.
 • تجربه : سه سال تجربه مرتبط به وظیفه
 • داشتن حسن سیرت و شهرت نیک
 • تسلط به زبان های رسمی( پشتو و دری) و آشنایی به زبان انگلیسی.
 • مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

Documents

دانلود فورم درخواستی

مربوطه دندېنورې دندې

بیرته تګ