د مهاجرینو حقوقي ملاتړ

 

د اسلامي امارت له  پيله تر اوسه د حقوقي ملاتړ ریاست د دندو او لاسته راوړنو راپور

د ملاتړ برخې

ناستې

هېوادونه

د خلکو کټګوري

د زده کړو دوام

 

ثانوي زده کړې

 

لوړې زده کړې

مشوره ورکول

یتیم خانه

د ملکیت سند ترلاسه کول

د پېژند پاڼې اخيستل

په ناستو کې ګډون

بېځايه شوي

پاکستان

ایران

اذربایجان

نور هېوادونه

نارينه

ښځې

۷۵۹

۴۱

۰

۵۳۸

         

۱۱۲۷

۱۵۱

۸

۵۷

۱۲۱۰

۱۳۰