وزارت امور مهاجرین و گروه کاری مشترک جامعه مدنی تفاهمنامه همکاری امضا کردند

anwari_morr
Mon, Jan 27 2020 10:21 AM
وزارت امور مهاجرین و گروه کاری مشترک جامعه مدنی تفاهمنامه همکاری امضا کردند

داکتر عالمه معین امور پناهندگان وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و آقای احمدی رئیس شبکه گروه کاری مشترک جامعه مدنی به پای تفاهمنامه ای امضا کردند که بر اساس آن دو اداره برای دادخواهی به مهاجرین همکاری می نمایند.
معین امور پناهندگان هدف امضای این تفاهمنامه را دادخواهی به مهاجرین و بیجاشدگان داخلی، مشارکت استراتژیک جامعه مدنی در نظارت از کارکرد حکومت، ارایه خدمات موثر به افراد نیازمند و شریک ساختن تجارب عنوان کرده گفت که جامعه مدنی تنها نقد کننده نه، بلکه شریک کاری و ارتباط دهنده مردم به حکومت است.
همچنان سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان در نشستی که بدین منظور دایر شده بود، حضور یافته از معین امور پناهندگان وزارت بخاطر هماهنگ ساختن تفاهمنامه سپاسگزاری نموده همکاری میان وزارت و جامعه مدنی را یک ضرورت مبرم خواند. ایشان بیان کرد که نظارت جامعه مدنی در عرصه مهاجرت ضروری تر و جدی از سایر بخشهای حکومت است، بخاطر که مهاجرین و بیجاشده ها ضعیف ترین قشر جامعه است و جامعه مدنی باید صدای آنها را انعکاس داده و به حکومت برساند. وی امیدواری نمود که عملکرد مشترک شان مطابق به مفاد تفاهمنامه تحقق پیدا کند.
درهمین حال رئیس گروه کاری مشترک جامعه مدنی بیان کرد که پس از حکومت وحدت ملی یک سری کارهای خوب در وزارت انجام شده اما جامعه مدنی در خلای معلوماتی و به دلیل عدم اشتراک معنی دار، همواره این کارکردها را نقد کرده است.
وی افزود که گروه شان به عنوان بزرگترین گروه کاری جامعه مدنی در قسمت حمایت از حقوق مهاجرین، شلترسازی، مساعدت های حقوقی و تعدیل قوانین و مقررات که به نفع مهاجرین نبوده است، با وزارت همکاری خواهیم کرد.
این تفاهمنامه روز شنبه 5 دلو سال روان در مقر وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان به امضا رسید و حین امضای آن مسئولین وزارت و نماینده کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز حضور داشتند.

Latest news

Wed, Mar 04 2020 1:27 PM
Background image

The Deputy Minister of Refugee Affairs and Ambassador of Turkey Discussed on Immigrants Recent Issues

On Tuesday, Hoot 13th, the deputy minister of refugee affairs. Dr. Alema and Turkey’s ambassador Mr. Ozan Ortoghrol discussed on Afghan refugees and recent issues in Turkey. Their. . .

Mon, Oct 14 2019 10:54 AM
Background image

26 Returnees Families Received Cash Assistance in Helmand Province

 On Wednesday October 9, 2019 of the current year DoRR of Helmand province with cooperation of HAPA have assisted cash for those returnees who had come to country in 2018 and 2019

The. . .

Mon, Oct 14 2019 10:53 AM
Background image

Displaced Families Received Contribution in Badghis Province

                              On Thursday October 10, 2019 of the current year DoRR of Badghis province with cooperation of WFP Have assisted food items for 20 displaced families.

 Di. . .

BACK TO NEWS