دکډوالو چارو وزارت د اطلاع رسونې له مسئولينوسره اړيکه

 

اطلاعاتو د  ژر لاس رسي په برخه کې د جمهوري رياست دحکم دڅلورمې فقرې په اساس دکډوالو چارو وزارت څلور تنه مسلکي او په کار پوه کارکونکي دکره او پروخت او يوتن بل دمطبوعاتي ټيم همغږه کوونکي  خبر  رسونې په موخه ورپېژني.

۱-  اسلام الدين جرآت د اطلاعاتو او عامه اړيکو رئيس او وياند. ۰۷۹۸۶۰۶۰۱۰/Islam.jurat@gamail.com

۲- مهر خدا صبار د داخلي بېځايه شوو عمومي رئيس اړيکو شمېره او برېښناليک. ۰۷۷۰۰۰۰۵۱۵/Emergency.morr@gmail.com

۳- رضا باهر مرستيال وياند اړيکو شمېره او برښناليک. ۰۷۸۲۹۰۹۱۲۶/rezabaher2014@gamil.com

۴-- سيد سجاد صيم د اطلاعاتو او عامه اړيکو رياست دبهرنيو اړيکو عمومي مدير او د وزارت دمطبوعاتي ټيم همغږه کوونکی. اړيکو شمېره او برېښنا ليک.  ۰۷۹۶۶۴۶۲۸۸/ media@morr.gov.af