به خانواده های بیجاشده و نیازمند در ولایت کابل مساعدت گردید

sadam_morr
______
برای 2 هزار خانواده بیجاشده و نیازمند روز دوشنبه 22 حمل در ولایت کابل مساعدت گردید.
این مساعدت شامل : آرد ، روغن ، برنج ، لوبیا ، و نمک بود، از سوی مؤسسه رفاه اسلامی ( Islamic Relief ) در هماهنگی با ریاست امور مهاجرین ولایت کابل بعداز اتمام سروی توزیع گردید .
در جریان توزیع این مساعدت مولوی عبدالمتین رحیمزی ریس امور مهاجرین ولایت کابل ضمن قدردانی از مؤسسه مذکور گفت: که مردم افغانستان در شرایط کنونی نیاز بیشتر به همکاری و کمک داشته ، و امارت اسلامی افغانستان تعهد میسپارد که تا حد توان در خدمت مردم قرار دارد