به91 خانواده در غور کمک رسانی شد

sadam_morr
_________

آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت غور به روز یک شنبه( 5 دلو) مساعدت خوراکی را برای 91  خانواده  بیجاشده ناشی از جنگ و نا امنی در آن ولایت توزیع نمود.

افراد یادشده از ولسوالی های دولینه،ساغر،،چهارسده، دولت یار و محلات مرکز بوده که قبلا شناسایی شده بود.

برای هر فامیل ۴ بوجی آرد ، 12 کیلو روغن ،25 کیلو دال ،2 کیلو بسکویت  و دو کیلو نمک از جانب دفتر WFP با حضور داشت نماینده مهاجرین این ولایت توزیع گردید .