معین امور پناهندگان: "تطبیق هرگونه پروژه‌ها برای بیجاشدگی و عودت مستلزم تفاهمنامه همکاری با وزارت است"

sadam_morr
Wed, Jan 20 2021 1:57 PM
__________

وفی الله کاکر،معین امور پناهندگان وزارت امور‌ مهاجرین و عودت کنندگان در نشستی با رییس سازمان بین المللی مهاجرت در افغانستان( INTERSOS)تاکید کرد که هر سازمانی در افغانستان برای تطبیق پروژه‌ها برای بیجاشدگان داخلی و برگشت کنندگان مکلف‌اند تا برنامه‌های شان را طی سند همکاری مشترک با وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در کشور تطبیق کند.

آقای کاکر بیان کرد که وزارت امور مهاجرین و‌عودت کنندگان به عنوان آدرس سکتوری در‌ زمینه بیجاشدگی و عودت از تمام سازمان های ملی و بین المللی این مهم را تقاضا دارد.

در همین حال، وی از این اداره خواست تا جزییات پروژه‌های تطبیق شده شان در افغانستان را برای ارزیابی و بررسی در دسترس وی قرار بدهد و در صورت نیاز، با وزارت‌های مرتبط دیگر تفاهمنامه مشترک همکاری را برای بهبود و موثریت هرچی بیشتر برنامه‌ها ترتیب و به امضا خواهند رساند

Latest news

Thu, Apr 22 2021 1:24 PM
Background image

Consultation on implementation of the return program of Afghans from Pakistan under APAPPS

Wafiullah Kakar met with Ms. Caroline Van Buren (UNHCR country director) and Mr. Stuart Simpson (IOM country director) and discussed how to effectively implement the return program of. . .

Tue, Apr 20 2021 7:54 PM
Background image

Deputy Minister Kakar: "The return strategy must be realistic."

On Sunday, 18 April 2021, Deputy Minister for Refugee Affairs Wafiullah Kakar referred in a meeting with representatives of the National Security Council, the Ministry of Foreign. . .

Tue, Apr 20 2021 7:54 PM
Background image

Inter-ministerial meeting on Geneva Conference Commitments’ Follow-up was held at MoRR

An inter-ministerial meeting regarding the Geneva Conference on Afghanistan was held under the chairmanship of Wafiullah Kakar, Deputy Minister of Refugee Affairs on 18 April 2021.. . .

BACK TO NEWS