اعلان داو طلبی

anwari_morr

Publish Date

Closing Date

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان از تمام داو طلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داو طلبی{ تهیه( 16000) کیلو گرام گاز مایع مورد ضرورت وزارت بابت زمستان سال 1399} اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را  از طریق فلش دیسک از آمریت تداکارت این وزارت بدست آورده ، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرط نامه و  و طبق قانون و طرز العمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان الی بیست و یکم یوم تقویمی به ساعت( 00: 10) قبل از ظهر که مجلس آفر گشایی صورت می گیرد، در تالار جلسات وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان واقع واصل آباد عقب فابریکه جنگلک ارایه نمایند آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد تضمین آفر طوریکه در شرطنامه درج است اخذ می گردد.