اعلان داوطلبی

sadam_morr

Publish Date

Closing Date

Location کابل _ افغانستان

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی (تعداد 500 بسته انرژی برق سولری برای ولایت خوست، 600 بسته انرژی برق سولری برای ولایت ننگرهار و 155 بسته انرژی برق سولری برای ولایت بامیان) اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را از طریق فلش دسک از آمریت تدارکات این وزارت بدست آورده ، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی بیست ویکم یوم تقویمی به ساعت (10:00) قبل از ظهر در تالار جلسات وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان واقع واصل آباد عقب فابریکه جنگلک در مجلس آفرگشائی ارائه نمایند، آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پزیرش نمی باشد آفر طوریکه در شرطنامه درج است اخذ میگردد.