نزدیک به صد  خانواده در قندهار پول نقد بدست آوردند

sadam_morr
_________

ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت قندهار به  روز یک شنبه( 5 دلو) برای 190 خانواده بیجا شده ناشی از جنگ در آن ولایت پول نقد توزیع نمود.

افراد یاد شده از ولایات ارزگان،هلمند و ولسوالی های ژیری، میوند، پنجوایی ولایت قندهار به مرکز بیجا و قبلا تثبیت شده بود

به هر خانواده مبلغ 24 هزار و400 افغانی پول نقد از جانب موسسه DRC با حضور نماینده این ادراه و مهاد یادشده توزیع شد.