ورکشاب دو روزه تدوین پلان تطبیقی ملی پالیسی ملی بیجاشده گان در بلخ برگزار شد

sadam_morr

 

این کارگاه آموزشی به اشتراک محمدبشیر توحیدی معاون امور اجتماعی و فرهنگی والی بلخ، مسئولان حکومت محلی آن ولایت و نماینده دفتر ویلت هونگر هیلفه (WHH) و مشاوران وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در امور بیجاشده ها دایر شد.

در افتتاحیه برنامه، معاون ولایت بلخ ضمن اظهار سپاس از دفتر (WHH) تمویل کننده برنامه تدوین پلان تطبیقی ملی پالیسی ملی بیجاشده گان داخلی و پیرامون مشکلات، معضلات و راه های حل بیجاشده گان صحبت نمودند.

سپس سید محمدمسعود قادری رئیس امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت بلخ حاضرین ورکشاپ را خوش آمدید گفته و در مورد رهنمود پالیسی ملی بیجاشدگان داخلی صحبت نموده وخواهان ادامه برنامه های مثمری شان درجهت بهبود زندگی بیجاشدگان داخلی شدند.

همچنان خانم ونیسا مشاور دفتر (WHH) در مورد تدوین پلان تطبیقی ملی پالیسی ملی بیجاشده گان داخلی معلومات مختصر ارائه داشتند. در اخیر بحث گروپی در مورد راه حل دائمی در رابطه به ولایت مربوطه دایر گردید این ورکشاپ به تاریخ 1 و 2 اسد سال روان در شهر مزار شریف ولایت بلخ برگزار شد.