وزیر امور مهاجرین، اجراآت آمریت امور مهاجرین سپین بولدک را ارزیابی نمود

anwari_morr
-

الحاج خلیل الرحمن حقانی وزیر امور مهاجرین درجریان سفرش به ولایت قندهار، از نقطه صفری سرحد و آمریت امور مهاجرین، در سپین بولدک دیدن نمود.
الحاج حقانی ضمن ارزیابی اجراآت آمریت امور مهاجرین سپین بولدک، پیشنهادات و مشکلات منسوبین آن اداره را استماع و درجهت رفع آن اطمینان داد.
وزیر امور مهاجرین درصحبت با کارمندان آن آمریت، بر اجراآت شفاف، به موقع و موثر تاکید نمود و علاوه کرد که باید وظایف شانرا با اخلاص و صداقت انجام دهند.

-