اعلامیه در پیوند به توقف روند بازگشت اجباری پناهجویان افغان از اروپا

sadam_morr

شدت گرفتن خشونت‌ها از سوی گروه تروریستی طالب در کشور و گسترش موج سوم ویروس کرونا سبب نا بسامانی‌های زیاد در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی گردیده، نگرانی‌ها و چالش‌های زیادی را برای مردم خلق کرده است.

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان با در نظر داشت شرایط کنونی کشور بازگشت مهاجران افغان از کشورهای میزبان به افغانستان را نگران کننده میداند و اوضاع کنونی کشور را برای بازگشت پناهجویان افغان از خارج مناسب نمی‌داند.

رهبری وزارت امور مهاجرین بارها نگرانی‌‌اش را در این خصوص با کشورهای میزبان و اداره‌های بین المللی در میان گذاشته و خواهان توقف روند بازگشت مهاجران گردیده است.

بنابراین، وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان تصمیم مشترک دولت را مبنی توقف بازگشت اجباری مهاجران از اروپا به صورت رسمی با کشورهای عضو اتحادیه اروپا و سایر کشورهای اروپایی که با افغانستان تفاهمنامه و اعلامیه مشترک در خصوص مدیریت پدیده مهاجرت دارند اطلاع داده است.

دراین تصمیم دولت تاکید شده که کشور های میزبان از اخراج اجباری پناهجویان افغان سر از تاریخ 17 سرطان 1400 الی سه ماه آینده خودداری بکنند.

این اقدام دولت افغانستان با در نظر داشت اعلامیه مشترک افغانستان با اتحادیه اروپا در رابطه به همکاری در زمینه مهاجرت یا JDMC، اعلامیه مشترک با آلمان در زمینه همکاری در عرصه مهاجرت و تفاهم نامه دو جانبه و سه جانبه با کشورهای سویدن، ناروی، فنلاند، فرانسه، دنمارک، انگلستان، سویس و هالند صورت گرفته است.

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در کنار مناسب ندانستن بازگشت مهاجران افغان به افغانستان، نگران افزایش رقم بیجاشدگی و کلید خوردن موج مهاجرت به بیرون از کشور نیز می باشد.