به 15 خانواده در سرپل کمک نقدی توزیع شد

anwari_morr
_________

آمریت امور مهاجرین و عودت کنندهگان ولایت سرپل با همکاری سازمان جهانی مهاجرت به‌روز پنج شنبه، 19 حمل از مساعدت نقدی برای 15 خانواده عودت کننده در آن ولایت خبر داد.

این خانواده ها از ایران وارد کشور شده بودند.

کمک‌ها در دو مقدار متفاوت ( مبلغ 7 هزار و 200 افغانی و 22 هزار و 400 افغانی) بوده و با حضور نماینده این اداره و موسسه یادشده توزیع شد.