به بیست‌وهشت خانواده در قندهار مساعدت نقدی توزیع شد

anwari_morr
_________

ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت قندهار با همکاری کمیته مهاجرت ناروی در افغانستان به روز پنج‌شنبه، 19 حمل به 28 خانواده که به دلیل حملات طالبان بیجاشده بودند، پول نقد توزیع کرد.

پس از سروی به هر خانواده مبلغ 17 هزار و 392 افغانی با حضور نمایندگان دو طرف توزیع شد.