بیش از سه صد خانواده در قندهار از مساعدت نقدی مستفید شدند

sadam_morr

ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت قندهار به‌روز (سه شنبه 5 حوت) برای 306 خانواده بیجاشده ناشی از جنگ در آن ولایت پول نقد توزیع نمود.

خانواده‌ها از ولایات هلمند ،ارزگان و ولسوالی های ارغنداب، ارغستان، پنجوایی ژیری قندهار به دلیل حملات طالبان بیجا شده بودند و پس از سروی به هر خانواده مبلغ 9 هزار افغانی پول نقد از جانب موسسه DRC با حضور نماینده اداره مهاجرین توزیع شد.