نزدیک به نه صد خانواده در فاریاب مساعدت نقدی  شد

anwari_morr
_______________

ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت فاریاب با همکاری سازمان غذایی جهان، به روز 2 شنبه 8 جدی از مساعدت نقدی برای 890 خانواده بیجا شده خبرداد.

خانواده‌های یاد شده از ولسوالی‌های قیصار، خواجه سبزپوش از اثر نا امنی  در شهر میمنه بیجا و توسط اداره امور مهاجرین این و لایت و موسسات همکارش شناسایی شده بودند.

هر خانواده 6 هزار افغانی در حضورمعاون والی، نماینده‌های اداره مهاجرین و موسسه یاد شده در مرکز دریافت کردند.