برای بیجاشده ها در بغلان مواد غذایی مساعدت شد

sadam_morr
2

ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت بغلان باهمکاری دفتر WFP برای 256 فامیل بیجاشده که از ساحات مختلف ناامن ولایت بغلان از اثر جنگ های اخیر به مرکز شهر پلخمری بی جاشده بودند مساعدت غذایی نمود.

این مساعدت شامل ،100 کلیو آرد ،7 کیلو روغن ،7 کیلو دال نخود ،2 کیلو بیسکویت ، ونیم کیلو نمک بوده که بتاریخ 17 قوس سال روان درمرکز بغلان توزیع شد.