به تعداد 37 تن برگشت کننده درولایت غور مواد غذایی دریافت نمودند

sadam_morr

 

آمریت امورمهاجرین و عودت کننده گان ولایت غور باهمکاری موسسه محترم I.O.M برای تعداد 37 تن برگشت کننده مجرد ولسوالی های شهرک ،دولینه  ، دولت یار ،واطراف مرکز فیروزکوه  که ازکشور ایران به این ولایت رد مرزشده اند مواد غذایی مساعدت نمود.

این مساعدت شامل ، پنجاه کیلو آرد ،۳۵ کیلو برنج ،۵ لیتر روغن ، ۱۸ کیلو لوبیا نخود و عدس ، ۶ کیلو شکر  ،و یک کیلو نمک بوده که بتاریخ 28 میزان سال روان روز یک شنبه با حضور داشت نماینده آمریت امور مهاجرین غور و نماینده دفتر مذکور توزیع گردید.