به ۱۱۴ خانواده بیجاشده در ولایت بدخشان کمک شد

sadam_morr

آمریت امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت بدخشان با همکاری ریاست دولت در امور حوادث آن ولایت به ۱۱۴ خانواده بیجاشده مواد غذایی کمک نمود.

 

ا

ین کمک ها روز سه شنبه ۱۲سنبله سال جاری در شهر فیض آباد مرکز آن ولایت توزیع گردید که شامل یک بوجی برنج، یک بوجی آرد، یک سیر بوره، یک قوتی روغن پنج لیتره و یک کیلو چای به هر خانواده می باشد.