لایحه وظایف متخصص ارشد امور اداری

anwari_morr
چهارشنبه ۱۳۹۹/۶/۲۶ - ۸:۱۶

تاریخ نشر

تاریخ ختم

نوت : تاریخ نشر این اعلان کاریابی تکمیل شده است .

معلومات کلی پست

 

 

عنوان وظیفه:

متخصص ارشد امور اداری

 

وزارت یا اداره:

امور مهاجرین و عودت کننده گان

 

موقعیت پست:

مرکز وزارت

 

تعداد پست:

 

 

گزارشدهی به

 رییس اداری

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...........................................................................................................................................

هدف وظیفه: تحلیل و بررسی تمامی پروسیجرهای اداری ، ایجاد هماهنگی و ارتقای ظرفیت

.........................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره جهت نیل به اهداف از قبل تعین شده.                     

بررسی و تحلیل (SWOT) همه پروسیجر های اداري مرتبط به وزارت، مهاجرین و عودت کنندگان.

ترتیب راپور همه جانبه وضعیت فعلی اداري واحد های اولی و دومی وزارت.

ارتقاء ظرفیت و ایجاد هماهنگی بیشتر شعبات مربوطه اداري وزارت.

ارایه نظریات و هماهنگی کامل برای طرح ایجاد تغیرات در فعالیتهای این وزارت.

ارتقاء ظرفیت و ایجاد هماهنگی بیشتر ریاستها و شعبات مربوطه مالي، تدارکاتي، و اداري وزارت

ارایه مشوره ها غرض تغیرات لازم و بهبود هر چه بیشتر امور اداري به ریس اداری.

ترتیب و تنظیم اسناد خریداری اجناس از منظوری پروسه تدارکاتی الی عقد قرارداد

ترتیب و تنظیم مکاتیب و پیشنهادات اجناس جهت تسریع روند.

مواظبت از وسایل تخنیکی مربوط وپابندی بوظیفه.

اجرای سایر وظایف که مطابق قانون به وی سپُرده میشود.

...........................................................................................................................................

 

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس در شته های : حقوق، اقتصاد، اداره عامه، اداره و تجارت، علوم اجتماعی و زراعت به درجات تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود.

تجربه کاری : داشتن 4 سال تجربه مرتبط به وظیفه

تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.

دانش وتجربه عملی در مدیریت، مشوره دهی، ترتیب پلان و پالیسی، نظارت، راپور و پروپوزل، مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

 

متقاضیان واجد شرایط میتوانند CV و اسناد های مهم خویش را الی (10 یوم تقویمی )که اعتبار از 26سنبله الی مورخ 4 میزان 1399 میشود ، به  ایمیل ادرس recruitment@morr.gov.af ارسال نمائید.