انتقال بیش از یکهزار خانواده بیجاشده، از پارک شهرنو کابل، به پایان رسید

sadam_morr
شنبه ۱۴۰۰/۷/۱۷ - ۱۷:۲۹
____________

بارهسپار شدن ۲۵۵ خانواده بیجاشده ولایات بلخ، کندز،سمنگان وسرپل، به محلات اصلی شان، برنامه انتقال ۱۰۰۵ فامیل سروی شده در پارک شهر نو کابل،امروز۱۶ میزان پایان یافت.

محترم ارسلا خان خروتی معین مالی و اداری وزارت امور مهاجرین، حین حرکت آخرین کاروان حامل بیجاشده ها از شهر نو گفت که مطابق برنامه این وزارت، انتقال بیجاشده های سروی شده دراین ساحه پایان یافت.

 وی علاوه نمود که برای هریک از این خانواده ها مبلغ ده هزار افغانی از طرف یونین اید و بنیاد زنان رضا کار افغان، یک مقدار مواد خوراکی از طرف موسسه چشم امید ترکیه مساعدت شده است .

خروتی ضمن قدردانی از موسسات همکار گفت که بانهاد های خیریه درمورد فراهم آوری شرایط زنده گی برای بیجاشده ها درمحلات اصلی شان نیز صحبت نموده است.

امجد صافی مسوول موسسه یونین اید،ضمن قدردانی از مسوولین وزارت امور مهاجرین، ازدوام همکاریهای شان در رسانیدن مساعدت به موقع برای مستحقین وعده داد.

به اساس یک خبر دیگر،۲۰۰ خانواده بیجاشده، امروز۱۶ میزان ازپارک آزادی کابل، به محلات اصلی شان انتقال شدند. قاری عبدالمتین رحیم زی، رئیس امور مهاجرین ولایت کابل گفت که برای هریک از این خانواده ها، مبلغ ۲۰۰ دالر از جانب دفتر یونسیار مساعدت شده است و همچنان شرکت الکوزی، تهیه نان چاشت وشب آنهارا به عهده گرفته است

وی با قدر دانی از موسسات کمک کننده گفت که سروی سایر بیجاشده هارا که درخانه های دوستان شان و یا در منازل کرایی، درساحات مختلف کابل، زنده گی می نمایند، به همکاری موسسات آغاز می نمایند.

تازه ترین خبر

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۹/۱۶ - ۲۱:۱۵
Background image

سفیر ترکیه درکابل: ازجامعه جهانی تقاضا می نمایم که با مردم افغانستان، مساعدت بشری نمایند

 
مطلب فوق را جیهادارکنیایی سفیرترکیه در برنامه توزیع مساعدت،امروز۱۶ قوس،درولسوالی بگرامی بیان کرد.
مساعدت مذکور ازطرف موسسه آفاد ترکیه در هماهنگی با ریاست امور مهاجرین کابل، برای بیش. . .
سه‌شنبه ۱۴۰۰/۹/۱۶ - ۱۰:۲۰
Background image

به 300 خانواده در کابل مدد رسانی شد

ریاست امورمهاجرین وعودت کننده گان ولایت کابل به روز دوشنبه پانزدهم قوس سال روان از توزیع مساعدت بسته های زمستانی برای 300خانواده بیجاشده ناشی از جنگ وناامنی ها خبرداد.

خانواده های. . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۹/۱۵ - ۲۲:۴۷
Background image

برای یک هزار خانواده بیجاشده مساعدت شد

موسسه افاد ترکیه، برای هزار خانواده بیجاشده نیازمند درولسوالی موسهی ولایت کابل،به تاریخ ۱۴قوس سالروان، مساعدت خوراکی نمود.

قاری عبدالمتین رحیم زی، رییس امور مهاجرین ولایت کابل،. . .

بازگشت به خبر