اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد

sadam_morr
اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت موقعیت واصل آباد عقب فابریکه جنگلک ناحیه هفتم کابل _افغانستان

بدینوسیله به تاسی از فقره(2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، { وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان } در نظر دارد ، قرار داد { پروژه تحکیمات (5) کیلومتر جویچه های کناری سرک و پلچکهای شهرک مهاجرین قلموال مینه ولایت خوست } را به شرکت ساختمانی و سرک سازی افغان روشان، نمبر جواز(D-22794) ادرس کارته نو، ناحیه هشتم مرکز کابل ، کابل } را به قیمت مجموعی مبلغ (16382446) شانزه میلیون سه صدو هشتاد و دوهزار چهار صدو چهل شش افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند ، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توآم با دلایل آن به { امریت تدارکات وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان } واقع واصل آباد عقب فابریکه جنگلک ناحیه هفتم وافق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد .

 

داوطلبی های بیشتر...

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۸/۷ - ۱۲:۳۹
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطایی قرار داد

            بدین وسیله با تأسی از فقره(2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در نظر دارد پروژه تهیه و توزیع 155 بسته انرژی برق . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۷/۴ - ۱۱:۵
Background image

داوطلبی

وزارت امور مهاجرین و عودت کنند گان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی {تدارک مقدار 16500 کیلو گرام گاز مایع مورد ضرورت وزارت بابت سال مالی 1399 } اشتراک نموده . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۸ - ۱۰:۳۸ کابل _ افغانستان
Background image

موضوغ: نشر اعلان تمدیدی الی مدت ده یوم پروژه آبرسانی فیز اول شهرک مهاجرین البیرونی ولایت غزنی

وزارت امور مهاجرین وعودت کننده گان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه دواطلبی پروژه آبرسانی فیز اول شهرک البیرونی ولایت غزنی اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط . . .

بازگشت به داوطلبی ها