دراستنیدو او بیرته یو څای کیدو ریاست کاری کړنې

له ۴۰۰ څخه زیات راستانه شوي او بې ځایه شوي د حرفوي زدکړو په موخه د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته معرفی شوي دي.

د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د راستنیدو او بیرته یو ځای کیدو ریاست د معلوماتو پر بنسټ، د خوست ولایت ۴۱۶ تنه راستانه شوي او بی ځایه شوي د خیاطی ګلدوزۍ، د برق تخنیک، ترکاڼۍ او قالین ؤودنې د زدکړې په برخو کې د راستنیدو او بیرته یو ځای کیدو ریاست لخو د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته معرفی شوي دي.

د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ته د ۳۰۰۰ جریبه ځمکې د ورکولو پروتوکول لاسلیک شو.

په لغمان ولایت کې د کډوالو او راستنیدونکو د ښارګوټې د جوړونې په موخه د کډوالو چارو وزارت او د افغانستان داراضی د خپلواکه ادارې تر منځ د ۳۰۰۰ جریبه ځمکې پروتوکول لاسلیک شو.

د دغه وزارت د عودت او ادغام مجدد رئیس د یپلوم انجینیر محمد عمر معروفی کلیم د معلوماتو پر بنسټ، یاده ۳۰۰۰ جریمه دولتې ځمکه، د لغمان ولایت د بابا صاحب د ښتې په سیمه کې موقیعیت لري او د تسلیمۍ  ورکونې پروتوکول یې د اراضی دخپلوکې ادارې سره لاسلیک شوی دی.

کلیم زیاته کړه چې د اسنادو د طی مراحل څخه یې وروسته، یاده ځمکه به په نژدې راتلو کې د دغه وزارت لخوا د راستنیدونکو او بې ځایه شویو لپاره د ګټې اخیستنې وړګرځې .

نوموړي د ۹۰۰۱ راستانه شویو ذکورو او اناثو د کار او ټولنیزو چارو او شهدا معلونیو وزارتونو ته د ۱۳۹۴ د زمري ۲۴ نه تر ۳۱ نیټې پورې د حرفوی زدکړو په موخه د معرفی کولو یا دونه وکړه،وویل چې د یادو کسانو له ډلې څخه ۳۸۲۱ تنه یې اناث دي.

سر چینی زیاته کړه چې همدارنګه په یاده موده کې، د پکتیا ولایت د مرکز، د ګردیز د رباط کمپ د کډوالو  د ښارګوټې ۱۵ کیلومتره عمومی سړک،د UNHCR  په مرسته جغل اندازی او دقیر اچوني په موخه د یاد سړک د سروې فورمې د کلیو او پراختیا وزارت لیږل شوې دي.

کلیم وایې چې د یادې اونۍ په ترڅ کې ۱۴ کډواله  کورنۍ له ایران او ۱۵ کورنۍ له پاکستان څخه راستاې شوې او د UNHCR له مرستو څخه بر خمنې شوې دي.

د راستنیدو او بیر ته ځای کیدو ریاست کاری کړنې .

د ۱۳۹۴ د غبر ګولي د میاشتی د ۱۴ مې نه تر ۲۷ نیټی پورې د راستنیدو او بیرته یو ځای کیدو ریاست کاری راپور.

د اسکان مجدد د آمریت په ځانګه کې

  • په کابل ولایت کې د راستنیدونکو او داخلي بې ځایه شویو د ستونزو د هواري په خاطر د ښارګوټي د جوړیدو په موخه د افغانستان د اسلامی جمهوریت محترم مقام ته وړاندیز.
  • ددغه ادارې د انجیرانو لخوا د پروان ولایت د راستنیدونکو په ښارګوټي کې د ۱۲۵۰ د استوګنی د نمرو خط اچونه او د واقعی مستحقینو لپاره د نمرو دویشلو په موخه د دغه ولایت د کډوالو چارو ریاست ته وسپارل شو.

دښارګوټیو دټولنیزو خدماتو په ځالګه کې

  • د تخار او سمنګان ولایتونو د کډوالو د ښارکوټیو دڅښلو د اوبو د ستونزو په اړه د UNHCR ادارې او دکلیو او پراختیا وزارت سره اړیکه ټینګو.
  • د ۷ ولایتونو په ښار ګوټیو کې د امنیتې ستونزو او امنیتې پوستو د جوړیدو په اړه د کورنیو چارو وزارت ته مکاتیب لیږل شوي دي.

دندې د موندنې دآمریت په ځانګه کې

  • د بادغیس ولایت د کډوالو  او راستنیدونکو چارو دآمریت اړوند ۴۰۰ تنه راستانه شوي ذکور ۶۰۰ تنه راستانه شوي اناث د حرفوي، تخنیکې او مسلکی زدکړو په موخه د کار او ټولنیزو، شهدآ او معلولینو وزارتونو ته وړپژندل شوي دي.
  • د پروان ولایت د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست اړوند ۲۷۰ تنه راستانه شوی ذکور او ۸۰ تنه راستانه شوي اناث د حرفوی، تخنیکی او مسلکی زدکړو په موخه د کار او تولنیزو چارو او شهدآ او معلولین و زارتونو ته ورپیژندل شوی دي.
  • د پکتیا ولایت د کډوالو او چارو د آمریت اړوند د ۲۰۰ تنه راستانه شوي ذکور او ۱۸۰ تنه راستانه شوي اناث د حرفوی، تخنیکی او مسلکی زدکړو په موخه د کار او ټولنیزو چارو شهدا او معلولیو چارو وزارتونو ته وړپیزندل شویدي.