دحقوقي ملاتړ رياست

د حقوقی ملاتړ ریاست

د حقوقی ملاتړ ریاست د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په چوکاټ کې د کډولو، راستنیدونکو، کورنیو بې ځایه شویو او حقوقی مرستو د  ملاتړ په موخه ملی او نړیوالو قوانینو فرامینو او نور و تقنینی اسنادو په ترځ کې جوړ شوی.

دغه ریاست په کوربه هیوادونو کې د کډوالو حقوقی ستونزې د دیپلوماتیکو مراجعو له لارې هوارې او د کډوالۍ او پناه غوښتی په برخه کې دنړیوالو قوانینو او معیارونو په پام کې نیولو سره د دوطلبانه او ملاتړ شویو برنامو لاندې له کوربه هوادونو څخه د افغان کډوالو اوپناه غوښتونکو د راستنیدو لړی په منظمو برنامو سره تنظیموي، د هغوی د راستنیدو له څرنګوالي څخه څارنه کوي او له سفارتونو او نړیوالو مؤسساتو سره په همغږۍ د اړونده مراجعو له لارې د هغوی بشري حقونو د تخطیو او نقض په برخو کی رسیدګي کوي.

همدارنګه دغه ریاست د ک‌ډوالۍ په سکتور کې ملی قوانین او پالیسۍ لولي او په کټورو او مؤثرو طرحو سره کوښښ کوي تر څو د راستنیدونکو او کورنیو بې ځایه شویو د لاس رسۍ او حقوقی غوښتو زمینه د قانون، فرامین او پالیسیو په ترڅ کې د حقوقی منازعاتو، د غصب شیو ملکیتونو دبیرته ورکولو ، په ګمرکې محصولاتو د تخفیف د جنسیتی نا برابری، تعلیم او تربیې، حق صحت، اشتغال پناه ځای اونورو بشری مواردو په برخو کې په مشوره ورکولو او حقوقی مرستو سره برابره کړي.