داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اطلاعیه !
بدینوسیله به تاسی از فقره(2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود،{وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان} در نظر دارد، قرار داد{ تدارک یک پایه ماشین مکمل جدید موتر لندکروزر(زرهی) مدل(I – Z – D – 2009) جاپانی هشت...
Sep 15, 2018 Sep 22, 2018