آمریت امورمهاجرین ولایت فراه

فعالیت آمریت امور مهاجرین ولایت فراه مورخ 6/7/1395

-      نصب دو پایه سولر ویک پایه واترپمپ به کمک دفتر CRDC در شفاخانه شهرک گورجی.

69 خانواده بیجا شده در ولایت فراه مساعدت غذایی شد 

گزارشات از آمریت امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت فراه حاکی از آن است که این اداره با همکاری موسسات بین المللی WFP و CRDSA روز چهارشنبه 17 سنبله برای 69 خانواده بیجا شده در این ولایت مواد غذایی مساعدت نموده است.

مسئولین این اداره گفت که در جریان این مساعدت برای هر خانواده 200 کیلو آرد، 7 لیتر روغن، 7 کیلو دال، و نمک در حضور نماینده مقام ولایت، WFP، CRDSA، آمریت امور مهاجرین و شورای ولایتی توزیع شده است.

همچنان منبع در یک خبر دیگر گفته است که 150 فامیل بیجا شده ولسوالی خاک سفید در شهر فراه بعد از تلاش ها و گفتگوی آمریت امور مهاجرین روز شنبه 20 سنبله، دوباره به محلات اصلی شان برگشته اند.

52 خانواده بیجا شده درولایت فراه مساعدت شد

آمریت امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت فراه یکشنبه 17 اسد، به همکاری موسسات بین المللی برای 52خانواده بیجا شده مواد غذایی مساعدت نموده است.

مسئولین آمریت امور مهاجرین فراه در این گزارش گفته است که مساعدت تهیه شده از سوی اداره WFP برای هر خانواده  شامل آرد، روغن، دال و نمک بود. 

گزارش آمریت امور مهاجرین فراه مورخ 2 سرطان.

-          توزیع مساعدت برای 94 فامیل بی جاشده در حضور نماینده گان ادارات زیربط ونهاد های همکار بین ا لمللی.

فعالیت آمریت مهاجرین فراه

آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت فراه روز یکشنبه هفته جاری سروی 206 خانواده بیجا شده را از سرگرفته است.

رحم الدین ریگوال آمر امور مهاجرین  وعودت کنندگان فراه گفته است که این خانواده ها قبلا توسط تیم مشترک آمریت امور مهاجرین و موسسه  WFP سروی گردیده بود اما روز یکشبنه به درخواست موسسه یاد شده سروی این خانواده ها را که در شهرک مهاجرین دشت کرجی این ولایت زندگی می نمایند، از سرگرفته شد.

كاركرد هاي رياست امورمهاجرين وعودت كننده گان ولايت فارياب مورخ 30 ثور

ثبت 13 قطعه عریضه بی جا شده از ولسوالیهای گرزیوان وپشتونکوت.

 

2- اشتراك نماينده اين رياست درسروي (163) فاميل بيجاشده از قراء مربوط  ولسوالي هاي گرزيوان، قيصار، خواجه سبزپوش و پشتونكوت همراه با نماينده گان دفاترهمكارمقيم در شهرميمنه وتایید 49 فامیل از آن میان. 

فعالیت 19 ثورآمریت امور مهاجرین ولایت فراه

ترمیم پمپ های 5 حلقه چاه آب آشامیدنی به کمک موسسه CRDSA در منطقه دشت کرجی .

کمک برای 107 خانواده در ولایت فراه

آمریت امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت فراه با همکاری اداره UNICEF روز چهارشنبه هفته ای گذشته برای 107 خانواده بیجا شده داخلی مساعدت غیر غذایی نموده است.

 

به اساس گزارش این اداره سروی بیجا شدگان در این ولایت درحال جریان بوده و روز شنبه هفته ای جاری 24 خانواده بیجا شده از ولسوالی پشترود فراه دوباره به محلات اصلی خود برگشته اند. 

فعالیت آمریت امور مهاجرین ولایت فراه

مواد مساعدتی غیر غذائی دفتر یونسیف ،چهارشنبه 11 حمل برای 107 فامیل بی جاشده توزیع شد.

بیش از 300 نفر عودت کننده وبی جاشده از کورس های آموزشی فارغ شدند

http://morr.gov.af/Content/images/DSC02823.JPGنزدیک به 400 نفر عودت کننده وبی جاشده در ولایت فراه از کورس های آموزشی که از طریق آمریت امور مهاجرین وعودت کنندگان آن ولایت دایر شده بود ،هفته قبل فارغ شدند.

رحم الدین آمرامور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت فراه گفت که کورس های آموزش خیاطی ،کمپیوتر وپرورش مواشی ،به کمک ایالات متحده امریکا ،همکاری موسسه هماهنگی توسعه وباز سازی افغانستان از طریق این آمریت دایر شده بود.وی علاوه نمود که در کورس های مذکور 380 نفر عودت کننده وبی جاشده ،شامل 240 نفر اناث و ب 140 نفر ذکور برای 6 ماه تحت آموزش قرار داشتند.

به گفته منبع در پایان دوره آموزشی ،برای فارغان وسایل کار نیز مساعدت گردید.

مساعدت برای ده ها خانواده بی جاشده ،در ولایت فراه

برای 40 خانواده بی جاشده در ولایت فراه ،پنجشنبه 6 حوت از طریق آمریت امورمهاجرین وعودت کنندگان آن ولایت مساعدت شد.

رحم الدین آمرامور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت فراه گفت که 40 خانواده از ولسوالی های نا امن ،به مرکز آن ولایت بی جاشده بودند که بعد از سروی 50 کیلو گرام گندم مساعدت WFP برای هر فامیل از طریق این اداره برای شان توزیع شد.

وی علاوه نمود که سروی 150 خانواده دیگر که از اثر جنگهای اخیر از ولسوالی پشت رود بی جاشده اند جریان دارد.

کمک به یکصد خانواده بی جاشده در ولایت فراه

یکصد خانواده بی جاشده در ولایت فراه ، مساعدت WFP و UNHCR را دریافت نمودند .

رحم الدین آمر امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت فراه گفت که یکصد خانواده از اثر نا امنی منازل شان را در ولسوالیهای بالا بلوک  بکواه و گلستان ترک و به مرکز ولایت بی جاشده بودند بعد از سروی از طرف تیم مشترک ادارات زیربط و نهاد های همکار ، مساعدت غذائی WFP و لوژستیکی UNHCR را بدست آوردند .

کلینک شهرک مهاجرین ولایت فراه افتتاح شد .

تاریخ نشر: Jul 21, 2015 رده : عمومی

کلینک صحی شهرک مهاجرین ولایت فراه به تاریخ 23/4/1394 توسط وزیر صحت عامه افتتاح شد.

kjkkkkk.jpgبه اساس معلومات رحم الدین رئیس امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت فراه کلینک شهرک مهاجرین آنولایت بمصرف 250 هزار دالر مساعدت  شیخ علی یکتن از افراد خیر اندیش کشور قطر در دوبلاک توسط یک شرکت داخلی  در ساحه 3 هزار متر مربع اعمار شده است .

وی علاوه نمودکه  با اعمار این کلینک مشکلات صحی بیش از 960 خانواده ساکن در آن شهرک تا اندازه رفع خواهد شد.

منبع گفت که ساختمان مذکور طی محفل در حضور داشت مسولین آنولایت توسط داکتر فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه افتتاح شد .

برای 104 خانواده بی جاشده ومستحق مساعدت شد.

تاریخ نشر: Apr 11, 2015 رده : عمومی

برای 104 خانواده بی جاشده و مستحق در ولایت فراه ، از تاریخ 15 الی 22 حمل ، از طرف WFP و UNHCR  مساعدت صورت گرفت .

رحم الدین آمر امورمهاجرین وعودت کننده گان ولایت فراه به خبر نگار ریاست اطلاعات وارتباط این وزارت گفت که در نتیجه سروی مشترک این اداره با WFPو UNHCR  ، 104 خانواده بی جاشده و بی بضاعت مستحق مساعدت شناسائی شدند.

وی علاوه نمود که در پی سروی ، مساعدت برای خانواده های مستحق که شامل 75 کیلو گرام گندم ، 5/5 کیلو گرام روغن ، 6 تخته کمپل ، پکنیک گاز ، 2 تخته ترپال ، سطل ، وسایل آشپز خانه ، صابون ، وسایل حفظ الصحه و یکمقدارعدس ونمک بود از طرف موسسات یادشده تحت نظر این اداره توزیع گردید.

طبق یک خبر دیگر 20 خانواده از مهاجرین افغان به ولایت فراه عودت نمودند.

طبق معلومات رحم الدین آمر امورمهاجرین ولایت فراه ،خانواده های یادشده بطور داوطلبانه عودت نموده اند ودر حال حاضر در مرکز این ولایت د رمحلات سرباز زنده گی می نمایند.

وی علاوه نمود ، که UNHCR برای خانواده های مذکور مساعدت نکرده واز مقام ولایت برای آنها ، تقاضای مساعدت را نموده ییم .

از اثر سیلابهای اخیر درولایت فراه دو نفر هلاک و ۹۰ باب منزل رهایشی قسماً تخریب شده است .

تاریخ نشر: Apr 11, 2015 رده : عمومی

ریاست ارتباط و هماهنگی امور ولایات به نقل از آمریت امور مهاجرین ولایت فراه ، به ریاست اطلاعات وارتباط عامه این وزارت خبر داد که از اثر سیلابهای اخیر دو نفر در ولسوالی خاک سفید هلاک ، ۱۴ منزل در ولسوالی جوین ، ۵۴ منزل در ولسوالی قلعه کاه پشت کوه و ۲۲ منزل در قریه های همجوار مرکز فراه قسماً تخریت شده است .

به گفته منبع باشنده گان منازل یادشده که تا کنون تعداد آنها تثبیت نشده ، به مناطق همجوار بی جاشده اند .

در خبر آمده است که برای خانواده های بی جاشده تا فعلاٌ مساعدت نشده است .

طی یکماه گذشته 55 خانواده درولایات سرپل وفراه ازاثرناامنی ازمحلات شان بی جاشده اند .

تاریخ نشر: Mar 09, 2015 رده : عمومی

     عبدالاحمد اقبال آمرامورمهاجرین وعودت کنده گان ولایت سرپل به خبرنگارریاست اطلاعات وارتباط عامه این وزارت گفت که ظرف یکماه گذشته 160 قطعه عریضه ، غرض ثبت نام به عنوان بی جاشده هابه این آمریت سپرده شد.

      وی علاوه نمودکه درنتجه سروی مشترک ازجانب نماینده گان دفاترNRC، WFP،NPO واین اداره ،صرف 37 خانواده ازجمله افرادیکه عریضه داده بودند ،متسحق کمک شناسائی شدند.

     اقبال گفت که درپی سروی ازسوی دفترNRC برای هرفامیل سروی شده مبلغ 8000 افغانی پول نقد ،یک دیگ بخار، 6 تخته کمپل ،یک پکنیک گاز ، ظروف غذا خوری وآشپزخانه ،صابون ،چاینک وکیلاس وازطرف دفتر UNHCR  ، 3 تخته کمپل مساعدت شده است.

    طبق یک خبردیگر هژده فامیل ازمربوطات ولایت فراه نیزدرهمین مدت بی جاشده اند.

    به گفته آمرامورمهاجرین ولایت فراه خانواده های مذکورکه ازاثرناامنی ازولسوالیها بالابلوک ،خاک سفید ،پشت رود وبکواه بی جاشده اند درشهرفراه مسکن گزین شده اند .

     منبع علاوه نمودکه نماینده گان WFP، UNHCR،شورای ولایتی فراه واین اداره خانواده های یادشده راغرض دریافت مساعدت سروی نموده اند #

کاراعمارکلینک شهرک مهاجرین ولایت فراه ۹۰٪اکمال شده است .

تاریخ نشر: Feb 25, 2015 رده : عمومی

کلینک شهرک مهاجرین ولایت فراه درآینده نزدیک به بهره برداری سپرده می شود .

رحم الدین آمرامورمهاجرین ولایت فراه بااظهارمطلب فوق به خبرنگارریاست اطلاعات وارتباط عامه این وزارت گفت که کلنیک مذکوردرساحۀ 3 هزارمترمربع زمین به کمک محترم شیخ علی یکی ازشیخهای خیراندیش قطرازپنج ماه قبل تحت اعمارقراردارد.

kjkkkkk.jpgمنبع علاوه نمودکه این کلینک بنظورتداوی مریضان طورسراپا برای عودت کننده های ساکن شهرک مهاجرین این ولایت دریک منزل بطورپخته واساسی اعمارمی شود .

وی گفت قبل براین درشهرک مهاجرین کدام نهادصحی وجودنداشت وامیداست که به بهره برداری ازاین کلینک مشکلات صحی 960 خانواده ساکن درشهرک مذکورتاحدودی رفع گردد.

رحم الدین اظهارداشت که درآینده منزل دوم این کلینک نیزاعمارخواهدشد.#

  

بیش از سیصدنفردرولایت فراه شامل کورسهای حرفوی شده اند

تاریخ نشر: Feb 25, 2015 رده : عمومی

fara 1.PNGآمریت امورمهاجرین وعودت کننده گان ولایت فراه برای 380 نفرعودت کننده وبی جاشده کورسهای حرفوی رادایرنموده است .

fara 1.PNG2.PNGرحم الدین آمرامورمهاجرین وعودت کننده گان ولایت فراه به خبرنگارریاست اطلاعات وارتباط عامه این وزارت گفت که کورسهای یادشده دررشته های خیاطی ،ترمیم کمپیوتر،موبایل ،کریدت کارت فروشی ،ساندویچ فروشی ،مهره دوزی ،ترمیم جنراتور،خامک دوزی پرده دوزی ،مالداری وزراعت به کمک مؤسسه (CRDSA) دایرشده است.

منبع علاوه نمود که دراین کورسها380 نفرعودت کننده وبی جاشده ذکورواناث برای 6 ماه تحت آموزش قراردارند.

طبق یک خبردیگردفتر(UNHCR) ولایت هرات ، 240 رأس بز راجهت امرارمعیشت برای 80 خانواده عودت کننده ازایران وپاکستان به ولایت فراه توزیع نموده است .

مؤسسه مذکورقبل ازاین برای 50 خانواده عودت کننده کشت زعفران راآموزش داده است