ریاست تثبیت و پاسخدهی بی جاشده ګان داخلی

گزارش دومین جلسه گروپ ساحوی شهر کابل مورخ 24/میزان / سال 1396

جلسه گروپ ساحوی شهر کابل با تلاوت  آیات چند از کلام الله مجید آغاز سپس  تحت ریاست محترم مهر خدا "صبار" ریس عمومی رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی (اضطراری) در تالار وزارت تدویر یافت .

جلسه روی موضوعات آتی فیصله نمود

1.     لایحه وظایف جلسه که قبلا ترتیب گردیده بود  بعد ازبحث وگفتگو به تصویب رسید.

2.     غرض کمک ادویه به  کلینک صحی  از سوی ریئس تثبیت وپاسخدهی به جلسه پشنهاد گردید که موسسه یونسیف وعده همکاری نمود

3.     دفتر محترم (WFP) در رابطه به کمک های زمستانی برای 5909 فامیل خبرداد که همه آماده گی ها گرفته شد وعنقریب توزیع آن آغاز خواهد شد. که البته پول نقد میباشد.

 

4.     فیصله صورت گرفت تا چهار تیم  از موسسات همکار ملی وبین المللی  با وزارت تنظیم وغرض  جمع آوری ودریافت معلومات وضیعیت بیجا شدگان  به کمپ ها اعزام گردد که این مسولیت به موسسه WHH که معاونیت جلسه  رابدوش دارد سپرده شد تا هرچه عاجل اقدام نماید.

فعایت های ریاست تثبیت و پاسخدهی بیجاشدگان داخلی:

به اساس هدایت مقام محترم ریاست عمومی رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی (اضطراری) جلسه مشترک با موسسات همکار ملی . بین المللی و نماینده گان قریه جات دره فندقستان در دفتر  westa  غرض رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان دره فندقستان ولسوالی سیاه گرد ولایت پروان تدویر وفیصله گردیدتا هرچه عاجل تیم های مشترک سروی را توظیف نموده تا خانواده های که به شهر کابل بیجاشده اند سروی ومساعدت گردد که در رابطه تیم های موسسات همکار مشترک باتیم های سروی ریاست تثبیت وپاسخدهی بیجاشده گان داخلی عملآ در نواحی مختلف شهرکابل توظیف شده است که  جدول سروی قرارذیل میباشد .

جدول سروی

نوت : اکثرآ خانواده ها در نواحی 11. 15 . 17 و 7 زیست مینمایند به اساس گزارشات تیم های سروی خانواده های که عارض گردیده در جریان سروی مشخص گردیده که حدود 90 فیصد آن سابقه دار بوده که از سالهای قبل در نواحی یاد شده در منازل شخصی خویش سکونت دارند .

جدول های طی سال 2017

جدول توحیدی 

جدول جنوری 2017
جدول فیبریوری 2017

 جدول مارچ 2017

جدول آپریل 2017

جدول می 2017

جدول جون 2017

جدول جولای 2017

جدول آگست 2017

جدول سبتامبر 2017

جدول اکتوبر 2017