وزیر امور مهاجرین با سفیر جدید کشور شاهی هالند ملاقات نمود

دراین دیدار تعارفی که روز سه شنبه 18 جدی سال روان در مقر وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان صورت گرفت، روی وضعیت مهاجرین افغان در کشورهای میزبان، وضعیت عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی گفتگو شد.

سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان با اشاره به اینکه افغانستان طی چهل سال گذشته دارای بیشترین مهاجر در بیش از 70 کشور جهان بوده است، از کشور هالند به خاطر میزبانی تعداد زیاد از مهاجرین، مدارا با آنان و انعطاف پذیری آن کشور در اخراج اجباری مهاجرین سپاسگزاری نموده معلومات داد که در سال 2018 میلادی 21 تن از مهاجرین به گونه داوطلبانه و 14 تن اجباری از هالند به افغانستان برگشته اند.

وی با اشاره به اینکه طی چهارسال گذشته حدود 3 میلیون و 600 هزار نفر در داخل کشور به علت ناامنی ها بیجا گردیده اند، وضعیت داخل کشور را برای برگشت مهاجرین مساعد ندانسته و از کشور هالند خواست که در بررسی درخواست پناهندگی افغانها با توجه وضعیت امنیتی افغانستان انعطاف بیشتر به خرج دهند.

وزیر امور مهاجرین افزود که در افغانستان مشکلات زیاد امنیتی وجود دارد و حتی پایتخت کشور در امنیت کامل قرار ندارد.

به گفته ایشان وزارت امور مهاجرین در همکاری با بانک جهانی، اتحادیه اروپا و سازمان بین المللی در بخش اشتغالزایی به عودت کنندگان روی چند برنامه مشخص کار می نماید.

سفیر جدید هالند در افغانستان، ضمن تعهد کشورش به ادامه همکاری با افغانستان در بخش های امنیتی و انکشافی معلومات داد که آن کشور سالانه 60 میلیون یورو را در بخش های انکشافی به مصرف می رساند و یک بخش از این کمک ها برای اشتغالزایی جوانان مصرف می شود.