وزیر امور مهاجرین با خانواده شهدای ریاست امور مهاجرین ولایت ننگرهار غم شریکی نمود

سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان در سفرش به ولایت ننگرهار با خانواده شهدای ریاست امور مهاجرین آن ولایت دیدار و با آنان غم شریکی نمود.

وی روز یکشنبه 16 جدی سال روان ضمن اتحاف دعا به روح شهدای ریاست امور مهاجرین ولایت ننگرهار با این خانواده ها کمک نقدی نموده و وعده همکاری بیشتر با آنان نمود.

وزیر امور مهاجرین در دیدار با اعضای خانواده شهدای یادشده به آنان وعده سپرد که به جای هر یک از شهدا، کسانی واجد شرایط را از خانواده های شان در ریاست امور مهاجرین استخدام می نماید و یک نمره زمین در شهرک قاسم آباد ولایت ننگرهار برای آن خانواده ها اختصاص می دهد.

ایشان به ریاست دفتر وزارت هدایت داد که موضوع اکرامیه شهدا را جداً پیگیری نماید.

در حمله تروریستی مخالفین مسلح دولت بالای ریاست امور مهاجرین ولایت ننگرهار که در ماه اسد سال روان رخ داده بود، 15 تن از کارمندان آن ریاست جان باخته اند.