برخی از بیجاشدگان و عودت کنندگان ولایت ننگرهار مشکلات شان را وزیر امور مهاجرین در میان گذاشتند

تعدادی از نمایندگان خانواده های بیجاشده و عودت کننده در ولایت ننگرهار در دیدار با سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان، خواهان رسیدگی به مشکلات شان گردیدند.

دراین دیدار که بعد ازظهر. یکشنبه 16 جدی سال روان در شهر جلال آباد صورت گرفت، نماینده های مذکور از وزارت امور مهاجرین خواست که به موضوع اسکان دائمی، اشتغال و کمک های بشر دوستانه به آنان توجه نماید.

وزیر امور مهاجرین وعده سپرد که بعد با نهایی شدن لوایح و پلان های مبنی بر فرمان 305 ریاست جمهوری و تطبیق آن در ولایات، موضوع اسکان بیجاشدگان و عودت کنندگان در ولایت ننگرهار و سایر ولایات کشور حل خواهد شد.

وی افزود که وزارت امور مهاجرین با همکاری سازمان بین‌المللی مهاجرت روی برنامه اشتغالزایی به عودت کنندگان و بیجاشدگان کار می نماید و این برنامه به زودی در ولایت ننگرهار نیز عملی می گردد.