آمریت امور مهاجرین ولایت زابل 22 فامیل بیجا شده را کمک توزیع نمود

 

آمریت امور مهاجرین ولایت زابل به همکاری موسسات (UNHCR، WFP) برای (22) فامیل بیجا شده ولسوالی های جاغوری و مالستان که قبلا در اثر جنگ و ناامنی بیجاشده بود و در مرکز این ولایت جابجا شده بود، روز 3 شنبه، 13 قوس سال روان، بعد از بررسی و سروی کمک غیر نقدی توزیع گردید.

این کمک ها شامل؛ مواد غذایی 4 بوجی آرد، 14 کیلو دال نخود، 14 کیلو روغن و نیم کیلو نمک از طرف موسسه (UNHCR) و کیت های صحی، لوازم آشپزخانه، البسه گرم زمستانی و و کلورین برای تصفیه آّب از طرف موسسه (WFP) باحضور داشت نماینده موسسه نامبرده توزیع گردید.