بیش از 200 خانواده بیجاشده در ولایت کندوز کمک های نقدی و غیر نقدی دریافت نمودند

 

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت کندوز به همکاری موسسه (RA) و موسسه (DACAR) برای 211 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی های امام صاحب، چهاردره و بخش های مرکزی لودین و باغ میری به مرکز این ولایت بیجاشده اند، مساعدت نقدی و بسته های غیر غذایی توزیع نمود .

پنج شنبه 10 عقرب سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها از سوی موسسه (RA) مساعدت نقدی به مبلغ 15000 افغانی و از سوی موسسه داکار بسته های بهداشتی توزیع صورت گرفت .