معين امور پناهندګان در مورد عودت مهاجرين و بيجاشدګان داخلی با والی ولايت هرات ملاقات نمود

Image may contain: 2 people, people smiling, people sitting and indoor

داکتر عالمه معین امورپناهندگان وزارت امور مهاجرين و عودت کنندګان امروز چهارشنبه ١٨ ميزان با محمد آصف رحيمی والی ولايت هرات در مقام آن ولايت روی موضوعات عودت مهاجرین افغان از کشور ايران و بیجاشدگان داخلی صحبت نمودند ۔

والی هرات به داکتر عالمه وهييت همراه اش خوش آمديد ګفته افزود: از کارګرد ها و زحمات داکتر عالمه معين امور پناهندګان در قبال عودت کنندګان و بی جاشدګان قدر دانی نموده وعده همکاری داد ۔

در اين سفر به ولايت هرات خانم نادیه صالح مشاور ارشد دفتر بانوی نخست کشورو عضو کمسیون بررسی قضایای زندانیان و يما لعل زاده داکتر عالمه را همراهی می نمايند ۔ در جريان سفر به ولايت هرات هیئت متذکره از مرکز خانه امن ندای زن، زنان رد مرزی و زنان متاثر از خشونت که در آنجا نګهداری می شوند مشکلات شانرا ياداشت و وعده همکاری نمودند .

وی از کمپ عبوری انصار ریاست امور مهاجرین و از مدیریت انتقال هموطنان عودت کننده به مناطق اصلی شان که در همکاری با موسسه IOM صورت میگیرد دیدارنمودند. در حاشیه این نشست ها معین امور پناهندگان با همکاران ریاست مهاجرین دیدار نموده و به استعماع مشکلات و چالش های آن ریاست پرداخت و غرض حل مشکلات به همکاران وعده همکاری نمود. همچنان ایشان در جلسۀ که به اشتراک معاونیت مقام ولایت و تعدادی از ریاست های مربوطه ، شاروال هرات، جامعه مدنی و سایر نهاد های دولتی در مقر ولایت صورت گرفت، اشتراک نموده وروی موضوعات مختلف چون نقش زنان درپروسه صلح تبادل نظر صورت گرفت . در اخیر روز هیئت فوق الذکر از زندان اناثیه ولایت هرات دیدن نموده و مشکلات زنان محبوس را نيز استعماع نمودند.