بابیش از 200 خانواده بیجاشده در ولایت ارزگان مساعدت های بشردوستانه توزیع شد

 

ریاست امور مهاجرین  و عودت کننده گان ولایت ارزگان به همکاری اداره مهاجرت ناروی (NRC)، سازمان غذایی جهان (WFP) کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان (UNHCR) و موسسه (UNICEF) برای 212 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی ترینکوت به مرکز این ولایت بیجاشده اند، مساعدت نقدی و غیر نقدی توزیع نمود .

از تاریخ های 15 الی 17 (یک شنبه الی سه شنبه)  میزان سال روان برای هر یک از این خانواده ها از سوی اداره مهاجرت ناروی (NRC) به مبلغ 6000 افغانی از سوی سازمان غذایی جهان (WFP) مساعدت های هم چون 4 بوجی آرد، 15 کیلو روغن، 15 کیلو دال نخود و یک کیلو نمک، از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان (UNHCR) کمک های هم چون 2 تخته کمپل، 2 تخته ترپال، یک عدد بالون گاز، صابون کالا شویی و دیگر وسایل مورد ضرورت خانه و از طرف موسسه (UNICEF) بسته های بهداشتی توزیع صورت گرفت .