با بیش از 100 خانواده بیجاشده در ولایت غور مساعدت نقدی توزیع شد

 

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت غور به همکاری موسسه (ACF) برای 103 خانواده که از بخش های ناامن ولسوالی جوند ولایت بادغیس و ولسوالی دولت یار ولایت فراه که به مرکز این ولایت بیجاشده اند، مساعدت نقدی توزیع نمود .

یک شنبه 15 میزان سال روان خورشیدی برای هر یک از خانواده های مذکور به مبلغ 13000 افغانی کمک نقدی توزیع صورت گرفت .