مقامات بخش مهاجرت ترکیه با وزیر امور مهاجرین دیدار نمود

عبدالله ایاز رئیس اداره مهاجرت کشور ترکیه که در رأس یک هیئت برای مذاکره روی مدیریت مهاجرین به افغانستان سفر نموده اند، با سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان دیدار نمود.

دراین ملاقات که پس از مذاکرات رسمی دو جانبه، روز یکشنبه ۱۵ میزان در مقر وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان برگزار گردید، سفیر ترکیه در افغانستان، رئیس اداره حلال احمر در افغانستان و برخی مسئولین وزارت داخله ترکیه نیز حضور داشت و در رابطه به مدیریت بهتر مهاجرین در ترکیه، مدیریت برگشت کنندگان و چگونگی مبارزه با قاچاقبران بحث و تبادل نظر صورت گرفت

وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان ضمن خرسندی از مذاکرات افغانستان و ترکیه موضوع مهاجرت را برای کشورهای دخیل یک چالش دانسته گفت: سند ابتدایی که میان دو کشور بوجود آمده می تواند به یک مدیریت مهاجرت مشترک ما را یاری رساند.

وی افزود که جوانان که باید در کشور از استعداد های شان استفاده شود، کشور را ترک می کنند و این جبران ناپذیر است. عالمی بلخی از مقامات ترکیه خواهان کار روی تفاهمنامه مهاجرین کارگر و عملی شدن آن گردیده به ایجاد شبکه منطقه ای مبارزه با قاچاقبران تاکید نمود.

عبدالله ایاز ضمن خرسندی اش از مذاکرات با افغانستان، یادآور شد که در سال جاری میلادی حدود ۷۵ هزار شهروند افغانستان به ترکیه وارد شده و دو جانب باید روی کاهش این آمار همکاری نماید.

وی افزود در رابطه به ایجاد شبکه مبارزه با قاچاقبران نیاز است تا با همه کشور های مسیر مهاجرت، صحبت شود. مذاکرات دوجانبه افغانستان و ترکیه روز شنبه ۱۴ میزان میان مقامات دو کشور با حضور معین امور پناهندگان وزارت امور مهاجرین و رئیس اداره مهاجرت ترکیه انجام شد.