با ده ها خانواده بیجاشده در ولایت فراه بسته های کمکی توزیع شد

 

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت فراه به همکاری کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان(UNHCR) برای 78 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی های سرخ چمن، بالابلوک و تپه سادات که به مرکز این ولایت بیجاشده اند، بسته های کمکی توزیع نمود.

دوشنبه 19 سنبله سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها مساعدت های هم چون 3 تخته کمپل، 2 تخته ترپال، 6 دانه صابون و دیگر وسایل مورد ضرورت خانه توزیع صورت گرفت .