تفاهمنامه همکاری میان وزارت امور مهاجرین وموسسه بازسازی اجتماعی افغان( اکرو) به امضا رسید

روز چهار شنبه، مورخ 14 سنبله سال روان، مهر خدا صبار وارسی کننده معینیت پالیسی و پلان وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و رییس موسسه اکرو به امضا رسید.

این تفاهمنامه در رابطه به حفر هشت حلقه چاه آب آشامیدنی در ولایت لوگر بوده که از تاریخ اول ماه جولای سال 2018 الی الی 28 فبروری سال 2019 ادامه خواهد داشت. بودجه این پروژه (149934) دالر امریکایی بوده که از طرف موسسه Peace Winds Japan به همکاری آمریت امور مهاجرین این ولایت تطبیق خواهد شد.