با افراد عودت کننده زیر سن در ولایت غور کمک نقدی توزیع شد

 

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت غور به همکاری موسسه توانا برای 10 تن عودت کننده زیر سن که از کشور ایران به ولسوالی های شهرک و دولینه این ولایت جابجا شده اند، مساعدت نقدی توزیع نمود .

دوشنبه 18 سرطان سال روان خورشیدی برای عودت کننده گان مذکور به مبلغ18000 افغانی کمک نقدی توزیع شد .